NY SUPPORTSIDA

Nu på fredag den 27:e mars är det tillslut dags att byta ut vår supporthemsida. Efter nästan 10 år i tjänst är det dags för den här sidan att gå i pension då vi har en helt ny supportsida under solidmakarna.se/ironcad-dcs-support/

Du behöver inte aktivt göra något utan kommer styras om per automatik när det är dags, men under en period kommer vi överföra vissa delar från denna sida till den nya och kanske kommer något att saknas under tiden. Hör gärna av dig till oss om det är något särskilt du saknar, men det viktigaste ska finnas redan från start.

Vår förhoppning och vårt mål är att kunna erbjuda en mer aktiv supportsida på sikt, med mer videomaterial och fler guider! Du ska alltid kunna hitta vad som är aktuellt och de senaste installationsfilerna så enkelt som möjligt.

NySupportsida

IRONCAD OPTIONS

Det finns en mängd inställningar i IRONCAD som styrs via IRONCAD Options. På denna sida går vi igenom de vanligaste inställningar som vi rekommenderar att man tittar över.
Vi gör de flesta av dessa inställningar via installationen av vår Svenska Standardanpassning. Men du kan självklart via denna guide anpassa och justera så att det passar just dig!  

ICOptions

< IRONCAD Options hittar du via den här ikonen i Quick Access Toolbar i överkanten av programmet. 

Spara och ladda dina egna inställningar >ICOptions LoadExport
Via knapparna Load och Export längst ned till vänster i Options-fönstret kan man Spara och Öppna inställningarna man gjort. På så vis kan man enkelt återställa eller lägga in inställningarna på en annan dator.                   

OBS!
Vi har märkt att det mellan versioner ibland blivit fel inställningar. Så gå noga igenom inställningarna om du laddar in dina sparade inställningar från v2014 till v2015 osv. Det kan bero på att inställningar bytt plats eller att rutan på annat sätt formaterats om för att göra plats för nyainställningar. Från v2016 ska detta inte längre vara ett problem.

Välj flik efter din aktuella version här nedan:

 • Options v2018

  General

  Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna. 

  Show Welcome dialog on startup 
  Visa välkomstdialogen (för att skapa nya eller öppna befintliga filer) vid uppstart.

  Show Welcome dialog when no documents open
  Visa välkomstdialogen när man stänger ned alla öppna filer.

  Number of recent files want to show
  Ställ in hur många av de senaste filerna du jobbat med som ska visas i listan i välkomstdialogen samt i program-menyn.

  Show warning of file link reference changed due to SaveAs
  En varning visas när man sparar om en 3D-fil och den är länkad uppåt till något som använder den, t.ex. en huvudsammanställning eller en 2D-ritning. Den filen ("ovanför") kommer då att använda sig av den nya filen som du sparat.

  OBS! Detta gäller enbart om huvudsammanställning eller 2D-ritning är öppen samtidigt, så att länken mellan filerna är aktiv. I annat fall ändras inte länken. Så se till att stänga alla länkade filer innan du sparar en kopia av en delsammanställning eller part, om du inte vill länka om dem till en ny fil samtidigt.

  Show warning when linked shape names are inconsistent
  En varningsruta kommer upp när filen öppnas om någon internt eller externt länkad smst eller part har olika namn i trädet, trots att de är inställda att använda samma namn. Det kan t.ex. bero på att man jobbat med en externt länkad part och senare öppnar smst där den och fler länkar av den ingår. Det vanliga är att använda Use the linked "User Name" for this instance. Det andra alternativet Keep the current "User Name" and set the properties to "Only this part" innebär att man kommer att kunna använda ett unikt namn på länkade smst och parter.

  OBS! Se till att inte spara denna inställning om varningen kommer när du öppnar en fil, då det blir en permanent inställning som måste ändras här i efterhand.

  Precision displayed in dialogs
  Antalet decimaler i dialogrutor; minska ev. till 2 eller 1. I dialogrutor kan man dock med fördel se fler decimaler än direkt i grafiken (nedan).

  Dimension precision 
  Antalet decimaler direkt i 3D-grafiken; minska gärna till 2 eller 1 beroende på hur pass många decimaler du vill se.

  OBS! Tänk på att antalet decimaler som visas i dialogrutor kan vara avrundade. IRONCAD använder Parasolid och ACIS solidkärnor, vilka båda är baserade på 10−6 meter (vilket är 0,001 mm). Man ser inte alla decimaler hela tiden, men de finns där. Vad man sedan fysiskt "i verkligheten" kan tillverka, beroende på tillverkningsmetod, påverkar hur noga man behöver visa måtten i ett ritningsunderlag. Men alla mått är alltid baserade på 10−6 meter.

  Dimension Font Size 
  Kontrollerar storleken på mått och annan text i 3D-scenen; öka gärna från 15 till 20 eller 22 (ser olika bra ut beroende på din skärmupplösning).

  Number of undo steps
  Antalet ångra-steg; 20 är numera standard och mycket mer behöver man inte ställa in egentligen. Arbete i Sketchen (tvärsnittet) är oftast där man använder flera ångra-steg oftast. Annars kan man lätt justera ändringar som blev fel med Triball eller handtag direkt, istället för att ångra.

  Enable file save reminder
  Med denna inställning aktiverad får man en påminnelse om att spara filen med X antal minuters intervall, vilket man sätter numeriskt i rutan bredvid.

  Track open file modified by others
  Om man är flera som jobbar med gemensamma filer (externa länkar) och gör ändringar kan man få ett meddelande om att en viss ingående fil har ändrats av någon annan. Filen måsta då manuellt stängas och öppnas för att läsa in dessa ändringar. Ställ in önskat kontroll-intervall i sekunder.

  Enable camera Look At during editing
  Med inställningen aktiv får man en automatisk rotation av kameraläget mot rutnätet när man redigerar tvärsnittet (Sketch). Stäng av om du inte önskar en automatisk kamerarotation när du väljer Edit Cross-section

  Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

   

  Enable camera Parallel during editing
  Med inställningen aktiv stängs kamerans perspektivfunktion av när man redigerar tvärsnittet (Sketch), vilket rekommenderas.

  Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

  • Show Welcome dialog on startup 
   Visa välkomstdialogen (för att skapa nya eller öppna befintliga filer) vid uppstart.

   Show Welcome dialog when no documents open
   Visa välkomstdialogen när man stänger ned alla öppna filer.

   Number of recent files want to show
   Ställ in hur många av de senaste filerna du jobbat med som ska visas i listan i välkomstdialogen samt i program-menyn.

  • Show warning of file link reference changed due to SaveAs
   En varning visas när man sparar om en 3D-fil och den är länkad uppåt till något som använder den, t.ex. en huvudsammanställning eller en 2D-ritning. Den filen ("ovanför") kommer då att använda sig av den nya filen som du sparat.

   OBS! Detta gäller enbart om huvudsammanställning eller 2D-ritning är öppen samtidigt, så att länken mellan filerna är aktiv. I annat fall ändras inte länken. Så se till att stänga alla länkade filer innan du sparar en kopia av en delsammanställning eller part, om du inte vill länka om dem till en ny fil samtidigt.

   Show warning when linked shape names are inconsistent
   En varningsruta kommer upp när filen öppnas om någon internt eller externt länkad smst eller part har olika namn i trädet, trots att de är inställda att använda samma namn. Det kan t.ex. bero på att man jobbat med en externt länkad part och senare öppnar smst där den och fler länkar av den ingår. Det vanliga är att använda Use the linked "User Name" for this instance. Det andra alternativet Keep the current "User Name" and set the properties to "Only this part" innebär att man kommer att kunna använda ett unikt namn på länkade smst och parter.

   OBS! Se till att inte spara denna inställning om varningen kommer när du öppnar en fil, då det blir en permanent inställning som måste ändras här i efterhand.

  • Precision displayed in dialogs
   Antalet decimaler i dialogrutor; minska ev. till 2 eller 1. I dialogrutor kan man dock med fördel se fler decimaler än direkt i grafiken (nedan).

   Dimension precision 
   Antalet decimaler direkt i 3D-grafiken; minska gärna till 2 eller 1 beroende på hur pass många decimaler du vill se.

   OBS! Tänk på att antalet decimaler som visas i dialogrutor kan vara avrundade. IRONCAD använder Parasolid och ACIS solidkärnor, vilka båda är baserade på 10−6 meter (vilket är 0,001 mm). Man ser inte alla decimaler hela tiden, men de finns där. Vad man sedan fysiskt "i verkligheten" kan tillverka, beroende på tillverkningsmetod, påverkar hur noga man behöver visa måtten i ett ritningsunderlag. Men alla mått är alltid baserade på 10−6 meter.

  • Dimension Font Size 
   Kontrollerar storleken på mått och annan text i 3D-scenen; öka gärna från 15 till 20 eller 22 (ser olika bra ut beroende på din skärmupplösning).

   Number of undo steps
   Antalet ångra-steg; 20 är numera standard och mycket mer behöver man inte ställa in egentligen. Arbete i Sketchen (tvärsnittet) är oftast där man använder flera ångra-steg oftast. Annars kan man lätt justera ändringar som blev fel med Triball eller handtag direkt, istället för att ångra.

  • Enable file save reminder
   Med denna inställning aktiverad får man en påminnelse om att spara filen med X antal minuters intervall, vilket man sätter numeriskt i rutan bredvid.

  • Track open file modified by others
   Om man är flera som jobbar med gemensamma filer (externa länkar) och gör ändringar kan man få ett meddelande om att en viss ingående fil har ändrats av någon annan. Filen måsta då manuellt stängas och öppnas för att läsa in dessa ändringar. Ställ in önskat kontroll-intervall i sekunder.

  • Enable camera Look At during editing
   Med inställningen aktiv får man en automatisk rotation av kameraläget mot rutnätet när man redigerar tvärsnittet (Sketch). Stäng av om du inte önskar en automatisk kamerarotation när du väljer Edit Cross-section

   Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

    

  • Enable camera Parallel during editing
   Med inställningen aktiv stängs kamerans perspektivfunktion av när man redigerar tvärsnittet (Sketch), vilket rekommenderas.

   Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

   Parts

   Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

   Default kernel type for new parts
   Grundinställningar vid installationen är Parasolid, vilken är den vanligaste solidkärnan inom 3D CAD och 3D CAM. Jobbar du mycket mot t.ex. AutoDesk Inventor kan det fungera bättre att byta denna grundinställning i IRONCAD till ACIS när man skickar och tar emot filer i t.ex. STEP-format. Däremot använder de flesta andra 3D CAD- och 3D CAM-systemen Parasolid som sin solidkärna.

   Part Regeneration
   Kontrollerar hur omberäkningen av parter sker. Det vanliga är det automatiska Regenerate the part automatically. Men har man mer komplexa modeller med många features kan man med fördel ändra denna inställning till Wait to regenerate until the part is deselected. Det innebär att modellen inte beräknas om förrän man avmarkerar den, hur många ändringar man än gjort i olika delar av modellen. Detta göra att man inte bara upplever programmet som snabbare, det går också smidigare att jobba med komplexa modeller.

   Surface Smoothness
   Styr kantjämnheten på nya parter som skapas. Standard är 30 och bör generellt hållas på detta värde. Värdet kan dock ställas upp (t.ex. till 64) om man i grafiken upplever kanter på parter som hackiga. Tänk dock på att högre kantjämnhet påverkar filstorlek, regenereringstider och även 2D-ritningen kan uppdatera långsammare vid för hög kantjämnhet på parterna. Det påverkar INTE precisionen vid export till t.ex. STEP eller Parasolid. Detta är endast en representationsinställning som påverkar IRONCAD och hur den hanterar cirklar etc. Vid export till 3D-skrivare styr man dock detta värde och vid STL-export visas inställningarna i själva export-rutan.

   Helix Smoothness
   Motsvarande inställning för s.k. "helix"-former - alltså skruvar eller fjädrar. Kan med fördel ställas ned till 10 som standard.

   Default Intellishape Reordering Setting
   En patenterad IronCAD-teknik som innebär att features under parter automatiskt kan omordnas för att få effekt. Kan stängas av, välj då Disable Part Reordering. Nackdelen med att stänga av funktionen är att regenereringstiderna på enskilda parter blir längre, eftersom den läser in hela trädet och inte enbart de features som påverkas av ändringen.

   Ghost Part/Assembly
   Aktivera gärna möjligheten att snappa och släppa modeller från kataloger mot "Ghost"-objekt, är avstängd som standard med smidigare om den är aktiverad

   Choose tree item display type
   Styr vad ska visas som namnbeteckning på smst och parter i historieträdet. Part Name (även kallad User Name) är default men många börjar nu kombinera t.ex. Part Number och Description för att direkt kunna se var och vad man fyllt i och var man inte gjort det.

   When saving, construct the filename from
   styr vad programmet automatiskt ska föreslå som filnamn när man sparar en ny fil. Standard är namnet på första modellen i trädet, Part Name (även kallad User Name). Även här börjar många ändra så att man automatiskt får filnamnet justerat till det aktuella numret (Part Number) och beskrivning (Description) som används på det som ligger först i historieträdet (när man sparar filen) eller på det som är markerat när man sparar ut en extern länk eller kopia.

   • Default kernel type for new parts
    Grundinställningar vid installationen är Parasolid, vilken är den vanligaste solidkärnan inom 3D CAD och 3D CAM. Jobbar du mycket mot t.ex. AutoDesk Inventor kan det fungera bättre att byta denna grundinställning i IRONCAD till ACIS när man skickar och tar emot filer i t.ex. STEP-format. Däremot använder de flesta andra 3D CAD- och 3D CAM-systemen Parasolid som sin solidkärna.

   • Part Regeneration
    Kontrollerar hur omberäkningen av parter sker. Det vanliga är det automatiska Regenerate the part automatically. Men har man mer komplexa modeller med många features kan man med fördel ändra denna inställning till Wait to regenerate until the part is deselected. Det innebär att modellen inte beräknas om förrän man avmarkerar den, hur många ändringar man än gjort i olika delar av modellen. Detta göra att man inte bara upplever programmet som snabbare, det går också smidigare att jobba med komplexa modeller.

   • Surface Smoothness
    Styr kantjämnheten på nya parter som skapas. Standard är 30 och bör generellt hållas på detta värde. Värdet kan dock ställas upp (t.ex. till 64) om man i grafiken upplever kanter på parter som hackiga. Tänk dock på att högre kantjämnhet påverkar filstorlek, regenereringstider och även 2D-ritningen kan uppdatera långsammare vid för hög kantjämnhet på parterna. Det påverkar INTE precisionen vid export till t.ex. STEP eller Parasolid. Detta är endast en representationsinställning som påverkar IRONCAD och hur den hanterar cirklar etc. Vid export till 3D-skrivare styr man dock detta värde och vid STL-export visas inställningarna i själva export-rutan.

    Helix Smoothness
    Motsvarande inställning för s.k. "helix"-former - alltså skruvar eller fjädrar. Kan med fördel ställas ned till 10 som standard.

   • Default Intellishape Reordering Setting
    En patenterad IronCAD-teknik som innebär att features under parter automatiskt kan omordnas för att få effekt. Kan stängas av, välj då Disable Part Reordering. Nackdelen med att stänga av funktionen är att regenereringstiderna på enskilda parter blir längre, eftersom den läser in hela trädet och inte enbart de features som påverkas av ändringen.

   • Ghost Part/Assembly
    Aktivera gärna möjligheten att snappa och släppa modeller från kataloger mot "Ghost"-objekt, är avstängd som standard med smidigare om den är aktiverad

   • Choose tree item display type
    Styr vad ska visas som namnbeteckning på smst och parter i historieträdet. Part Name (även kallad User Name) är default men många börjar nu kombinera t.ex. Part Number och Description för att direkt kunna se var och vad man fyllt i och var man inte gjort det.

    When saving, construct the filename from
    styr vad programmet automatiskt ska föreslå som filnamn när man sparar en ny fil. Standard är namnet på första modellen i trädet, Part Name (även kallad User Name). Även här börjar många ändra så att man automatiskt får filnamnet justerat till det aktuella numret (Part Number) och beskrivning (Description) som används på det som ligger först i historieträdet (när man sparar filen) eller på det som är markerat när man sparar ut en extern länk eller kopia.

    Assembly

    Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

    Keep Part/Assembly order when creating assembly or copying them
    Stäng av alternativet eftersom det fungerar bättre att ordningen styrs av hur man markerat objekten, inte vilken ordning de hade i trädet innan man markerade dem. Har man jobbat många år med IRONCAD kan denna inställning aktiverad kännas bakvänd mot hur man är van.

    When dropped on pattern or linked feature
    Kontrollerar om man automatiskt ska få länkade kopior av det man släpper från en katalog på alla likadana former som den man släpper på. T.ex. om man släpper en skruv på ett länkat hål, då kan alla länkade hål få länkade skruvar positionerade.

    Large Assembly Mode
    Rekommenderas att man stänger av eftersom funktionen stänger av alla möjligheter att ändra i modellerna.
    Med vår svenska standardanpassning har vi stängt av denna inställning och samtidigt justerat upp till 5000 part (mellanstor smst). Inställningen ger bättre prestanda, men man stryper också möjligheterna att ändra i filen, ungefär som om man jobbar i en 3D Viewer.

    • Keep Part/Assembly order when creating assembly or copying them
     Stäng av alternativet eftersom det fungerar bättre att ordningen styrs av hur man markerat objekten, inte vilken ordning de hade i trädet innan man markerade dem. Har man jobbat många år med IRONCAD kan denna inställning aktiverad kännas bakvänd mot hur man är van.

    • When dropped on pattern or linked feature
     Kontrollerar om man automatiskt ska få länkade kopior av det man släpper från en katalog på alla likadana former som den man släpper på. T.ex. om man släpper en skruv på ett länkat hål, då kan alla länkade hål få länkade skruvar positionerade.

    • Large Assembly Mode
     Rekommenderas att man stänger av eftersom funktionen stänger av alla möjligheter att ändra i modellerna.
     Med vår svenska standardanpassning har vi stängt av denna inställning och samtidigt justerat upp till 5000 part (mellanstor smst). Inställningen ger bättre prestanda, men man stryper också möjligheterna att ändra i filen, ungefär som om man jobbar i en 3D Viewer.

     Interaction

     Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

     Show edit toggle icon upon selection
     Styr om man vill se den vita ikon som växlar mellan Sizebox och Shape-handtag.

     Automatically add position dimension on dropping feature
     Lägger automatiskt ett eller två SmartDimension-mått från närmaste kant(er), när man släpper features från en katalog. Samma princip som för hål på Sheet Metal-parter.

     Default location type
     Standardinställning för placering av 2D Shape. Välj Point i dropdown-menyn, vilket innebär att man med ett enkelt klick direkt placerar ut ritplanet och sedan kan finjustera positionen med Triball. Ställ också in Continue som standard för hur kameran ska justeras när man zoomat in så nära så att gridnätet inte får plats på skärmen. Med Continue ändras inte kamerans position eller zoomning utan ligger kvar med delar av gridnätet utanför det synliga området på skärmen.

     Default Focus for Copy/Link Dialog 
     Styr vilken ruta som först markeras när man kopiera/länkar via Triball.
     Ska rutan för Number (antalet) eller Distance/Angle (längd/vinkel) vara satt som standard.
     Om Distance/Angle är valt undviker man till exempel att kopiera 1000 st kopior när man egentligen tänkte kopiera modellen 1000 mm bort.

     Intellishape from 2D Shape
     Vad ska hända när en 2D Shape läses in som en feature i en part. Ska den försvinns (Consume), kopieras (Copy) eller länkas (Link).

     Catalog Drop Behavior
     Listar 3 alternativ för vad som ska hända när man släpper något från en katalog. Samtliga dessa brukar stängas av i IRONCAD COMPOSE.

     Auto select dropped object
     Bibehåller markeringen på objektet som släpps ut från en katalog.  

     Drop assembly/part into selected assembly
     Objektet som släpps i 3D-scenen kommer automatiskt att bli en del av den smst som är markerad.

     Show design variation dialog when dropped object
     Visar dialogrutan för Design Variations (parameterstyrda modeller skapade i IRONCAD).

     • Show edit toggle icon upon selection
      Styr om man vill se den vita ikon som växlar mellan Sizebox och Shape-handtag.

     • Automatically add position dimension on dropping feature
      Lägger automatiskt ett eller två SmartDimension-mått från närmaste kant(er), när man släpper features från en katalog. Samma princip som för hål på Sheet Metal-parter.

     • Default location type
      Standardinställning för placering av 2D Shape. Välj Point i dropdown-menyn, vilket innebär att man med ett enkelt klick direkt placerar ut ritplanet och sedan kan finjustera positionen med Triball. Ställ också in Continue som standard för hur kameran ska justeras när man zoomat in så nära så att gridnätet inte får plats på skärmen. Med Continue ändras inte kamerans position eller zoomning utan ligger kvar med delar av gridnätet utanför det synliga området på skärmen.

     • Default Focus for Copy/Link Dialog 
      Styr vilken ruta som först markeras när man kopiera/länkar via Triball.
      Ska rutan för Number (antalet) eller Distance/Angle (längd/vinkel) vara satt som standard.
      Om Distance/Angle är valt undviker man till exempel att kopiera 1000 st kopior när man egentligen tänkte kopiera modellen 1000 mm bort.

     • Intellishape from 2D Shape
      Vad ska hända när en 2D Shape läses in som en feature i en part. Ska den försvinns (Consume), kopieras (Copy) eller länkas (Link).

     • Catalog Drop Behavior
      Listar 3 alternativ för vad som ska hända när man släpper något från en katalog. Samtliga dessa brukar stängas av i IRONCAD COMPOSE.

      Auto select dropped object
      Bibehåller markeringen på objektet som släpps ut från en katalog.  

      Drop assembly/part into selected assembly
      Objektet som släpps i 3D-scenen kommer automatiskt att bli en del av den smst som är markerad.

      Show design variation dialog when dropped object
      Visar dialogrutan för Design Variations (parameterstyrda modeller skapade i IRONCAD).

      Mouse

      Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

      Show part name tooltip 
      Den vita etiketten som kommer fram vid musplien när man klickar på objekt i 3D-scenen.

      Orbit about cursor location
      Innebär att man roterar kring ett objekt om muspilen ligger ovanpå det objektet. Annars är det kring skärmens mittpunkt.

      Finish command and dialog when click middle mouse button
      Innebär att man kan verkställa feature kommandon med en enkelt klick med scrollhjulet.

      Zoom to cursor location 
      Innebär att man zoomar in mot muspilens position på skärmen. Stäng av den och man zoomar rakt in/rakt ut istället.

      Reverse zoom direction 
      Innebär att man vänder zoomningen baserad på scrullhjulet, istället för zoom in blir det zoom ut när man rullar hjulet i ena riktningen.

      Mouse Gesture 
      Ger möjligheten att starta och verkställa kommandon via musgester (målas som orangea linjer i grafiken) när man håller ned BÅDE vänster och höger musknapp samtidigt. Här kan man stänga av den funktionen om man råkar komma åt av misstag eller inte vill använda den alls. Samt även tiden för fördröjningen (time for simultaneous left-and-right press) innan musgesten aktiveras samt information (popup mouse gesture list) om vilka musgester som finns tillgängliga.

      • Show part name tooltip 
       Den vita etiketten som kommer fram vid musplien när man klickar på objekt i 3D-scenen.

       Orbit about cursor location
       Innebär att man roterar kring ett objekt om muspilen ligger ovanpå det objektet. Annars är det kring skärmens mittpunkt.

      • Finish command and dialog when click middle mouse button
       Innebär att man kan verkställa feature kommandon med en enkelt klick med scrollhjulet.

      • Zoom to cursor location 
       Innebär att man zoomar in mot muspilens position på skärmen. Stäng av den och man zoomar rakt in/rakt ut istället.

       Reverse zoom direction 
       Innebär att man vänder zoomningen baserad på scrullhjulet, istället för zoom in blir det zoom ut när man rullar hjulet i ena riktningen.

      • Mouse Gesture 
       Ger möjligheten att starta och verkställa kommandon via musgester (målas som orangea linjer i grafiken) när man håller ned BÅDE vänster och höger musknapp samtidigt. Här kan man stänga av den funktionen om man råkar komma åt av misstag eller inte vill använda den alls. Samt även tiden för fördröjningen (time for simultaneous left-and-right press) innan musgesten aktiveras samt information (popup mouse gesture list) om vilka musgester som finns tillgängliga.

       Directories

       Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

       Working directory 
       Är den mapp som föreslås när man sparar och öppnar filer direkt när programmet startats. Har man börjat jobbat med filer i ett speciellt projekt är det den mappen som öppnas när man väljer att öppna filer. Har man sparat filer i en annan mapp är det alltid den mappen i vilken man sparade till senast som visas.

       Template directory
       Sökvägen till 3D-, 2D, BOM-mallar i IRONCAD. Denna sökväg kan med fördel läggas på en gemensam filserver om man är flera som jobbar i IRONCAD och använder gemensamma 2D-ritningsmallar.

       Use backup copy 
       Med denna inställning aktiv får man alltid en kopia av den fil som öppnas till den mapp som är inställd under. Backup-kopian skapas enbart när man öppnar filer.

       Det finns ingen inställning för inkrementell (stegvis) backup under själva arbetet. Däremot finns en "spara-påminnare" under inställningarna General längst ned till vänster > Enable save reminder som man ställer in med ett visst minutintervall. Standard är 10 minuter.

       • Working directory 
        Är den mapp som föreslås när man sparar och öppnar filer direkt när programmet startats. Har man börjat jobbat med filer i ett speciellt projekt är det den mappen som öppnas när man väljer att öppna filer. Har man sparat filer i en annan mapp är det alltid den mappen i vilken man sparade till senast som visas.

       • Template directory
        Sökvägen till 3D-, 2D, BOM-mallar i IRONCAD. Denna sökväg kan med fördel läggas på en gemensam filserver om man är flera som jobbar i IRONCAD och använder gemensamma 2D-ritningsmallar.

       • Use backup copy 
        Med denna inställning aktiv får man alltid en kopia av den fil som öppnas till den mapp som är inställd under. Backup-kopian skapas enbart när man öppnar filer.

        Det finns ingen inställning för inkrementell (stegvis) backup under själva arbetet. Däremot finns en "spara-påminnare" under inställningarna General längst ned till vänster > Enable save reminder som man ställer in med ett visst minutintervall. Standard är 10 minuter.

        Sheet Metal

        Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna. 

        Display Sheet Metal feature shape handle as default
        Kontrollerar om man ska använda de röda runda Sizebox-handtagen (vid Av) eller de röda fyrkantiga Shapehandtagen (vid ) som standard. Skillnaden är att man antingen sträcker på (skalar om) alla linjer samtidigt (Sizebox) eller jobbar med dem enskilt (Shape).

        Set new unfolded Sheet Metal part as “Included in BOM”
        Kontrollerar om även den utbredda plåten automatiskt ska använda inställningen Include in BOM och alltså visas i stycklistan i 2D-ritningen. Detta i kombination med den nedersta inställningen för att kopiera över Part Properties till den utbredda plåten hör nog ihop i de allra flesta fall, antingen är båda aktiva eller båda avstängda.

        Part Properties for flat are copied from folder part
        Kontrollerar om egenskaper (Part Properties) från den bockade plåten ska kopieras över till den utbredda plåten när den skapas (vid utbredning).

        Auto-Maintain bend alignment for new created bend (First Bend Stock)
        Denna inställning kontrollerar hur First Bend Stock ska hanteras när bockvinkeln ändras. Det liknar inställningarna för Second Bend Stock.
        Med inställningen avstängd (rekommenderas inte) kommer längdvärdet för First Bend Stock ändras när vinkeln ändras, för att bibehålla den totala mängden material (även fast vinkeln ändras). Det innebär att det läggs till material mellan bocken och anslutande stock när man ändrar vinkeln på bocken. Om man istället aktiverar inställningen blir det mer förutsägbart på så vis att inget extra material läggs till mellan bocken och nästa stock när man ändrar vinkeln på bocken. Oftast vill man ha First Bend Stock Length satt till 0 mm, precis som med Second Bend Stock Length. Det innebär att bocken sitter dikt an kanten man släppt den mot och inget extra material klämmer sig in mellan.

        Bend line angle in drawing measured down from 180 degrees
        Vissa bockningsmaskiner räknar ner från 180° istället för upp från 0°. Med denna inställning uppdateras bockningsinformationen som överförs till 2D-ritningen motsvarande. Till exempel blir 45° istället 135°.

        Bend Reliefs 
        Kontrollerar standardform och -mått för friklippen i änden av bockar, som även nås individuellt via de röda fyrkantiga Reliefhandtagen på en bock.07 SBSL BendRelief

        Second Bend Stock Length
        I var ände av en bock finns en möjlighet att förlänga den rakt ut från bockens ände, vi kallar den här för ”bockens längdtillägg”. Det längdtillägg som finns på motsatt sida den kant bocken är fäst mot kallas för Second Bend Stock.

        Det finns fyra olika alternativ för hur detta längdtillägg ska beräknas när bockvinkeln ändras; Flange, Tangent, Inner Sharp samt Outer Sharp. Det finns också tre alternativ under Update Behavior som styr på vilket sätt, eller om detta längdtillägg överhuvudtaget ska ändras, när bockvinkeln förändras; Default, Maintain unfolded length when changing angle samt Maintain specified length.

        Läs mer i detta urplock från SheetMetal-utbildningen.

        Create punch and forming constraints
        Lägger automatiskt in 2 mått mot de närmaste kanterna man släppte hålet/punchfomen, gäller enbart former från katalogen SheetMtl.

        Display constraint dialog after drop of punch and forming shapes
        Visar en dialogruta där man kan skriva mått och välja att låsa formen mot plåtens kanter. Dessa inställningar kommer man åt när som helst via måttens högerklicksmenyer.

        Auto-Constraint bends
        Skapar automatiskt låsning (constraint) för varje bock mot den kant bocken släpps. När kanter flyttas följer bocken med, men den förlängs (formändras) aldrig.

        Auto-Associate to attached entity 
        Istället för att skapa en contraint-egenskap associeras varje ny feature, som skapas när de släpps från katalogen SheetMtl på en plåtkant, mot kanten. Fördelen med denna inställning är att bockar och plåtdelar automatiskt förlängs när kanten de sitter på förlängs. Detta sparar mycket tid! Se mer här: https://youtu.be/GlyWx6Kl_SE

        06

        Advanced options
        Via knappen Advanced Options... styr man inställningarna för hur stor en ny plåt (Stock) ska vara när den släpps i 3D-scenen. Samt standardinställingen för Bend corner treatment vilket styr hur stor glipan mellan delarna i plåten ska bli som standard, t.ex. när man använder alternativet Snap to point for corner på ett Relief-handtag.

        New part size – kontrollerar standardstorleken för nya plåtar som skapas genom att släppas från katalogen in i scenen.
        Bend allowance – kontrollerar om det är plåttabellen, per individuell plåt, eller standarden DIN 6935, generellt för alla plåtar, som ska användas för att beräkna kompensering för kallbockade plåtar i IRONCAD.
        Punch Positioning Mode – kontrollerar hur en Punch/Tooling-feature (blåa och gröna ikoner i katalogen) ska positioneras när de släpps så att de påverkas av en bock. Aktiv = I relation med den utbredda plåten (rekommenderas). Av = Direkt positionerad på bocken (ej i planet), mest troligt utan att visa något mått från en kant,
        vilket gör det svårare att ompositionera (inte rekommenderat).
        Bend corner treatment – kontrollerar grundinställningen för den glipa som uppstår när man använder snapfunktionen Snap to Point for Corner på ett Shape-handtag.

        • Display Sheet Metal feature shape handle as default
         Kontrollerar om man ska använda de röda runda Sizebox-handtagen (vid Av) eller de röda fyrkantiga Shapehandtagen (vid ) som standard. Skillnaden är att man antingen sträcker på (skalar om) alla linjer samtidigt (Sizebox) eller jobbar med dem enskilt (Shape).

         Set new unfolded Sheet Metal part as “Included in BOM”
         Kontrollerar om även den utbredda plåten automatiskt ska använda inställningen Include in BOM och alltså visas i stycklistan i 2D-ritningen. Detta i kombination med den nedersta inställningen för att kopiera över Part Properties till den utbredda plåten hör nog ihop i de allra flesta fall, antingen är båda aktiva eller båda avstängda.

         Part Properties for flat are copied from folder part
         Kontrollerar om egenskaper (Part Properties) från den bockade plåten ska kopieras över till den utbredda plåten när den skapas (vid utbredning).

        • Auto-Maintain bend alignment for new created bend (First Bend Stock)
         Denna inställning kontrollerar hur First Bend Stock ska hanteras när bockvinkeln ändras. Det liknar inställningarna för Second Bend Stock.
         Med inställningen avstängd (rekommenderas inte) kommer längdvärdet för First Bend Stock ändras när vinkeln ändras, för att bibehålla den totala mängden material (även fast vinkeln ändras). Det innebär att det läggs till material mellan bocken och anslutande stock när man ändrar vinkeln på bocken. Om man istället aktiverar inställningen blir det mer förutsägbart på så vis att inget extra material läggs till mellan bocken och nästa stock när man ändrar vinkeln på bocken. Oftast vill man ha First Bend Stock Length satt till 0 mm, precis som med Second Bend Stock Length. Det innebär att bocken sitter dikt an kanten man släppt den mot och inget extra material klämmer sig in mellan.

         Bend line angle in drawing measured down from 180 degrees
         Vissa bockningsmaskiner räknar ner från 180° istället för upp från 0°. Med denna inställning uppdateras bockningsinformationen som överförs till 2D-ritningen motsvarande. Till exempel blir 45° istället 135°.

        • Bend Reliefs 
         Kontrollerar standardform och -mått för friklippen i änden av bockar, som även nås individuellt via de röda fyrkantiga Reliefhandtagen på en bock.07 SBSL BendRelief

        • Second Bend Stock Length
         I var ände av en bock finns en möjlighet att förlänga den rakt ut från bockens ände, vi kallar den här för ”bockens längdtillägg”. Det längdtillägg som finns på motsatt sida den kant bocken är fäst mot kallas för Second Bend Stock.

         Det finns fyra olika alternativ för hur detta längdtillägg ska beräknas när bockvinkeln ändras; Flange, Tangent, Inner Sharp samt Outer Sharp. Det finns också tre alternativ under Update Behavior som styr på vilket sätt, eller om detta längdtillägg överhuvudtaget ska ändras, när bockvinkeln förändras; Default, Maintain unfolded length when changing angle samt Maintain specified length.

         Läs mer i detta urplock från SheetMetal-utbildningen.

        • Create punch and forming constraints
         Lägger automatiskt in 2 mått mot de närmaste kanterna man släppte hålet/punchfomen, gäller enbart former från katalogen SheetMtl.

         Display constraint dialog after drop of punch and forming shapes
         Visar en dialogruta där man kan skriva mått och välja att låsa formen mot plåtens kanter. Dessa inställningar kommer man åt när som helst via måttens högerklicksmenyer.

         Auto-Constraint bends
         Skapar automatiskt låsning (constraint) för varje bock mot den kant bocken släpps. När kanter flyttas följer bocken med, men den förlängs (formändras) aldrig.

         Auto-Associate to attached entity 
         Istället för att skapa en contraint-egenskap associeras varje ny feature, som skapas när de släpps från katalogen SheetMtl på en plåtkant, mot kanten. Fördelen med denna inställning är att bockar och plåtdelar automatiskt förlängs när kanten de sitter på förlängs. Detta sparar mycket tid! Se mer här: https://youtu.be/GlyWx6Kl_SE

        • 06

         Advanced options
         Via knappen Advanced Options... styr man inställningarna för hur stor en ny plåt (Stock) ska vara när den släpps i 3D-scenen. Samt standardinställingen för Bend corner treatment vilket styr hur stor glipan mellan delarna i plåten ska bli som standard, t.ex. när man använder alternativet Snap to point for corner på ett Relief-handtag.

         New part size – kontrollerar standardstorleken för nya plåtar som skapas genom att släppas från katalogen in i scenen.
         Bend allowance – kontrollerar om det är plåttabellen, per individuell plåt, eller standarden DIN 6935, generellt för alla plåtar, som ska användas för att beräkna kompensering för kallbockade plåtar i IRONCAD.
         Punch Positioning Mode – kontrollerar hur en Punch/Tooling-feature (blåa och gröna ikoner i katalogen) ska positioneras när de släpps så att de påverkas av en bock. Aktiv = I relation med den utbredda plåten (rekommenderas). Av = Direkt positionerad på bocken (ej i planet), mest troligt utan att visa något mått från en kant,
         vilket gör det svårare att ompositionera (inte rekommenderat).
         Bend corner treatment – kontrollerar grundinställningen för den glipa som uppstår när man använder snapfunktionen Snap to Point for Corner på ett Shape-handtag.

         Sheet Metal - Stock

         Här kan du i en lista välja vilken standardtjocklek som din plåt ska ha. Den plåttyp som markeras i listan används när du drar ut en ny plåt (Stock) i 3D-scenen. Aktiv plåttyp visas i överkant.
         Under listan finns två inställningar till sökvägar till filen som listar alla plåttjocklekar och plåtverktyg, t.ex. till en nätverkssökväg till en fil som flera användare kan dela på.
          
         OBS! Har du laddat ned någon av de två inställningsfilerna längst upp måste du kontrollera sökvägarna till plåttabellerna.

          Rendering

          Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

          Full Multi-Threading (needed for Point Cloud)
          Jobbar man med punktmoln är denna inställning viktig att aktivera.

          Driver type (Grafikmotor) 
          Vid grafikproblem testa att ändra grafikmotor från OpenGL till DirectX. Det kan göra stor skillnad för grafikkort med sämre prestanda.
          (OBS! Stäng alla öppa dokument först).

          Display List
          Segment sägs fungera bäst genrellt, men det är datorberoende och man ska därför testa de tre alternativen, Auto, Segment eller Geometry.

          • Full Multi-Threading (needed for Point Cloud)
           Jobbar man med punktmoln är denna inställning viktig att aktivera.

          • Driver type (Grafikmotor) 
           Vid grafikproblem testa att ändra grafikmotor från OpenGL till DirectX. Det kan göra stor skillnad för grafikkort med sämre prestanda.
           (OBS! Stäng alla öppa dokument först).

           Display List
           Segment sägs fungera bäst genrellt, men det är datorberoende och man ska därför testa de tre alternativen, Auto, Segment eller Geometry.

           Performance

           Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

           Compute mass for part and assembly automatically
           Denna inställning påverkar regenerering för att beräkna massan (vikten) på parter och sammanställningar. Rekommenderas avstängd för att spara prestanda.

           Auto preview when edit feature
           Med denna aktiv visas en förhandsgranksning dirket när man redigerar en feature. T.ex. en Blend. För att spara prestanda rekommenderas denna avstängd.

           Do model check after feature command
           Kör en kontroll av den feature som skapats. Rekommenderas avstängd för att spara prestanda.

           Load the exact surface description (brep) when open file
           För att spara prestanda och framförallt tid, när man öppnar filer, läses inte all information in direkt när filen öppnas. Detta ger en grå kantlinjefärg på parter som inte är helt inlästa. Så fort man markerar en feature regenereras hela parten och får därefter en cyanblå kantlinjefärg.

           Use Cached Graphical Display Data
           Denna inställning ska snabba upp tiden det tar att öppna filer. Man kan dock stänga av funktionen om man har grafiska problem, då filens sparade grafikdata (cache) automatiskt nollställs direkt när filen öppnats.

           Use Visual Load when Opening Files
           Använden en funktion som öppnar den grafiska delen av en ICS-fil på bråkdelen av tiden som hela filen behöver för att öppnas. Under tiden kan inte andra verktyg än kameran (zooma och rotera) användas.

           Hide small parts automatically
           Parter mindre än en viss storlek i pixlar ignoreras av grafikkortet och ritas därför inte ut på skärmen, t.ex. när man zoomar ut eller panorerar. Detta är mer framträdande för grafikkort med sämre prestanda.

           Hide edge during rotation when FPS is low
           Svarta kantlinjer ritas inte ut på skärmen när "frames per sekund" (grafikkortets uppdateringsfrekvens) når under ett visst värde.

           Use low quality transparenct effects when FPS is low 
           För grafikkort med sämre prestanda kan transparenta objekt se väldigt "pixliga" ut. Stäng av detta om du upplever att transparenta modeller ritas med sämre grafik.

           • Compute mass for part and assembly automatically
            Denna inställning påverkar regenerering för att beräkna massan (vikten) på parter och sammanställningar. Rekommenderas avstängd för att spara prestanda.

            Auto preview when edit feature
            Med denna aktiv visas en förhandsgranksning dirket när man redigerar en feature. T.ex. en Blend. För att spara prestanda rekommenderas denna avstängd.

            Do model check after feature command
            Kör en kontroll av den feature som skapats. Rekommenderas avstängd för att spara prestanda.

            Load the exact surface description (brep) when open file
            För att spara prestanda och framförallt tid, när man öppnar filer, läses inte all information in direkt när filen öppnas. Detta ger en grå kantlinjefärg på parter som inte är helt inlästa. Så fort man markerar en feature regenereras hela parten och får därefter en cyanblå kantlinjefärg.

           • Use Cached Graphical Display Data
            Denna inställning ska snabba upp tiden det tar att öppna filer. Man kan dock stänga av funktionen om man har grafiska problem, då filens sparade grafikdata (cache) automatiskt nollställs direkt när filen öppnats.

            Use Visual Load when Opening Files
            Använden en funktion som öppnar den grafiska delen av en ICS-fil på bråkdelen av tiden som hela filen behöver för att öppnas. Under tiden kan inte andra verktyg än kameran (zooma och rotera) användas.

            Hide small parts automatically
            Parter mindre än en viss storlek i pixlar ignoreras av grafikkortet och ritas därför inte ut på skärmen, t.ex. när man zoomar ut eller panorerar. Detta är mer framträdande för grafikkort med sämre prestanda.

            Hide edge during rotation when FPS is low
            Svarta kantlinjer ritas inte ut på skärmen när "frames per sekund" (grafikkortets uppdateringsfrekvens) når under ett visst värde.

            Use low quality transparenct effects when FPS is low 
            För grafikkort med sämre prestanda kan transparenta objekt se väldigt "pixliga" ut. Stäng av detta om du upplever att transparenta modeller ritas med sämre grafik.

            AutoCAD Import

            Här kontrolleras grundinställningar för DWG- och DXF-import till ICD-ritningen och till 3D-scenens tvärsnitt (Sketch). Det är inga särskilda inställningar som behöver justeras.

             Technical Drawing

             Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

             Section View
             Hatch accuracy based on part facetting

             Med inställningen aktiv (rekommenderas) får man skarpare kanter på snittade objekt i 2D-ritningens snittvyer. Vyerna använder Precise Mode om även vyn med snittlinjen använder den inställningen.

             BOM
             New BOMs should use 3D scene's Default configuration

             Med inställningen aktiv (rekommeneras) avbildar 2D-ritningens stycklista (BOM) direkt 3D-scenens standardkonfiguration. Med inställningen avstängd visas även suppressade objekt i stycklistan, men man kan också sätta ut pos-ballonger i vyer som inte avbildar samma konfiguration som stycklistan.

             Sketch
             Automatically merge sheet curves with coincident vertices
             Bladlinjer (Sheet Curves) som hamnar i linje med varandra slås automatiskt ihop till en grupp. Rekommenderas avstängd.

             Display Options

             Show drawing view out of sync dialog
             Visar ett fönster med en fråga om man vill updatera vyerna i 2D-ritningen. Frågan kommer som en följd av att man ändrat den 3D-modell som avbildas, eller växlar mellan blad i 2D-ritningen som använder olika konfigurationer av den avbildade 3D-scenen (som då ändras).

             Show drawing view of of sync indicators
             Visar gråa ramar kring vyerna som behöver uppdateras. Kommer även fram på snittvyer om snittlinjen justeras.

              

             DWG/DXF Export
             Show warning dialog if target file exists
             Vid DWG- och DXF-export kan man välja om man vill se en varning om man är på väg att skriva över en redan befintlig fil.

             Drawing Creation
             Display standard view creation dialog when creating new drawing
             Startar automatiskt dialogrutan för att skapa vyer, när en ny 2D-ritning öppnas.

             PDF Generation
             Use JPEG compression for images
             Med inställningen aktiv blir bilderna hårt komprimerade vid PDF-export vilket ger en mindre filstorlek men så klart också sämre kvalité på bilderna i PDF-filen. Stäng av för bättre kvalité i dina PDF-filer i exporterade PDF-filer.

             Create PDF content at 100% view scale
             Justerar automatiskt skalan vid PDF-export för att optimera kvalitén på färglagda vyer och inlagda bilder.

             Reattachment options

             Här hanteras grundinställningarna för mått som av någon anledning tappat sin koppling till en kant eller punkt, när ritningen uppdateras.

             • Section View
              Hatch accuracy based on part facetting

              Med inställningen aktiv (rekommenderas) får man skarpare kanter på snittade objekt i 2D-ritningens snittvyer. Vyerna använder Precise Mode om även vyn med snittlinjen använder den inställningen.

              BOM
              New BOMs should use 3D scene's Default configuration

              Med inställningen aktiv (rekommeneras) avbildar 2D-ritningens stycklista (BOM) direkt 3D-scenens standardkonfiguration. Med inställningen avstängd visas även suppressade objekt i stycklistan, men man kan också sätta ut pos-ballonger i vyer som inte avbildar samma konfiguration som stycklistan.

              Sketch
              Automatically merge sheet curves with coincident vertices
              Bladlinjer (Sheet Curves) som hamnar i linje med varandra slås automatiskt ihop till en grupp. Rekommenderas avstängd.

             • Display Options

              Show drawing view out of sync dialog
              Visar ett fönster med en fråga om man vill updatera vyerna i 2D-ritningen. Frågan kommer som en följd av att man ändrat den 3D-modell som avbildas, eller växlar mellan blad i 2D-ritningen som använder olika konfigurationer av den avbildade 3D-scenen (som då ändras).

              Show drawing view of of sync indicators
              Visar gråa ramar kring vyerna som behöver uppdateras. Kommer även fram på snittvyer om snittlinjen justeras.

               

             • DWG/DXF Export
              Show warning dialog if target file exists
              Vid DWG- och DXF-export kan man välja om man vill se en varning om man är på väg att skriva över en redan befintlig fil.

              Drawing Creation
              Display standard view creation dialog when creating new drawing
              Startar automatiskt dialogrutan för att skapa vyer, när en ny 2D-ritning öppnas.

             • PDF Generation
              Use JPEG compression for images
              Med inställningen aktiv blir bilderna hårt komprimerade vid PDF-export vilket ger en mindre filstorlek men så klart också sämre kvalité på bilderna i PDF-filen. Stäng av för bättre kvalité i dina PDF-filer i exporterade PDF-filer.

              Create PDF content at 100% view scale
              Justerar automatiskt skalan vid PDF-export för att optimera kvalitén på färglagda vyer och inlagda bilder.

             • Reattachment options

              Här hanteras grundinställningarna för mått som av någon anledning tappat sin koppling till en kant eller punkt, när ritningen uppdateras.

              Properties List

              Här kan man lägga in egna egenskaper som sedan kan läggas till på parter och sammanställningar, som i sin tur kan visas i t.ex. 2D-ritningens stycklista eller ritningshuvud.

               Default Property Settings

               Här kan man kontrollera standardvärden för nya parter och sammanställningar som skapas.

                Color

                Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                Read-only Catalog 
                Styr om man vill se en färgmarkering på katalogflikar (ICC-filer) som är skrivskyddade.

                Show Tab Colors 
                Visar den färg som satts via Read-only Catalog Tab Color samt Read-only Catalog Tab-text Color i listan ovanför. 

                Show Lock Icon 
                Visar ett låst eller öppet hänglås på katalogflikarna, baserat på om ICC-filen är skrivskyddad eller ej.

                Show 2D SmartDimension Background 
                Styr om man vill se en vit bakgrundsruta bakom mått-text i tvärsnittet (Sketch) i 3D-scenen.

                Set Color for

                Under Color styrs grundfärgerna för många objekt i IRONCAD. T.ex Triballens färg aktiv och frisläppt, måttsättningstext eller nya parters standardfärger. Till exempel:

                • New ACIS Part
                 styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder ACIS-kärnan som standard.
                • New Parasolid Part
                 styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder Parasolid-kärnan som standard.
                • Scene Background
                 Styr färgen för måttextens bakgrund, vilket vi rekommenderar vit istället för den grågrönaktiga standardfärgen, vilket ger bättre kontrast.
                • SmartDimensions and Constraints
                 Styr färg för måttsättningen i 3D-scenen, vilket är en ljusgrön färg som standard. Vi rekommenderar istället svart för bättre kontrast.
                • Triball
                 färgen på Triballen när den är aktiv och tar med sig den/de objekt som samtidigt är markerade. En mörkare blå färg ger bättre kontraster och är enklare att se, speciellt när man frisläpper med mellanslag.
                • Read-only Catalog 
                 Styr om man vill se en färgmarkering på katalogflikar (ICC-filer) som är skrivskyddade.

                 Show Tab Colors 
                 Visar den färg som satts via Read-only Catalog Tab Color samt Read-only Catalog Tab-text Color i listan ovanför. 

                 Show Lock Icon 
                 Visar ett låst eller öppet hänglås på katalogflikarna, baserat på om ICC-filen är skrivskyddad eller ej.

                • Show 2D SmartDimension Background 
                 Styr om man vill se en vit bakgrundsruta bakom mått-text i tvärsnittet (Sketch) i 3D-scenen.

                • Set Color for

                 Under Color styrs grundfärgerna för många objekt i IRONCAD. T.ex Triballens färg aktiv och frisläppt, måttsättningstext eller nya parters standardfärger. Till exempel:

                 • New ACIS Part
                  styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder ACIS-kärnan som standard.
                 • New Parasolid Part
                  styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder Parasolid-kärnan som standard.
                 • Scene Background
                  Styr färgen för måttextens bakgrund, vilket vi rekommenderar vit istället för den grågrönaktiga standardfärgen, vilket ger bättre kontrast.
                 • SmartDimensions and Constraints
                  Styr färg för måttsättningen i 3D-scenen, vilket är en ljusgrön färg som standard. Vi rekommenderar istället svart för bättre kontrast.
                 • Triball
                  färgen på Triballen när den är aktiv och tar med sig den/de objekt som samtidigt är markerade. En mörkare blå färg ger bättre kontraster och är enklare att se, speciellt när man frisläpper med mellanslag.

                  

                  

                • Options v2017 och tidigare

                 General

                 Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna. 

                 Show Welcome dialog on startup 
                 Visa välkomstdialogen (för att skapa nya eller öppna befintliga filer) vid uppstart.

                 Show Welcome dialog when no documents open
                 Visa välkomstdialogen när man stänger ned alla öppna filer.

                 Number of recent files want to show
                 Ställ in hur många av de senaste filerna du jobbat med som ska visas i listan i välkomstdialogen samt i program-menyn.

                 Show warning of file link reference changed due to SaveAs
                 En varning visas när man sparar om en 3D-fil och den är länkad uppåt till något som använder den, t.ex. en huvudsammanställning eller en 2D-ritning. Den filen ("ovanför") kommer då att använda sig av den nya filen som du sparat.

                 OBS! Detta gäller enbart om huvudsammanställning eller 2D-ritning är öppen samtidigt, så att länken mellan filerna är aktiv. I annat fall ändras inte länken. Så se till att stänga alla länkade filer innan du sparar en kopia av en delsammanställning eller part, om du inte vill länka om dem till en ny fil samtidigt.

                 Show warning when linked shape names are inconsistent
                 En varningsruta kommer upp när filen öppnas om någon internt eller externt länkad smst eller part har olika namn i trädet, trots att de är inställda att använda samma namn. Det kan t.ex. bero på att man jobbat med en externt länkad part och senare öppnar smst där den och fler länkar av den ingår. Det vanliga är att använda Use the linked "User Name" for this instance. Det andra alternativet Keep the current "User Name" and set the properties to "Only this part" innebär att man kommer att kunna använda ett unikt namn på länkade smst och parter.

                 OBS! Se till att inte spara denna inställning om varningen kommer när du öppnar en fil, då det blir en permanent inställning som måste ändras här i efterhand.

                 Precision displayed in dialogs
                 Antalet decimaler i dialogrutor; minska gärna från 6 till 3 eller 2. I dialogrutor kan man med fördel se fler decimaler än direkt i grafiken (nedan).

                 Dimension precision 
                 Antalet decimaler direkt i 3D-grafiken; minska gärna till 2 eller 1 beroende på hur pass många decimaler du vill se.

                 Number of undo steps
                 Antalet ångra-steg; 20 är numera standard och mycket mer behöver man inte ställa in egentligen.

                 Dimension Font Size 
                 Kontrollerar storleken på mått och annan text i 3D-scenen; öka gärna från 15 till 20 eller 22 (ser olika bra ut beroende på din skärmupplösning).

                 Enable camera Look At during editing
                 Med inställningen aktiv får man en automatisk rotation av kameraläget mot rutnätet när man redigerar tvärsnittet (Sketch). Stäng av om du inte önskar en automatisk kamerarotation när du väljer Edit Cross-section

                 Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

                  

                 Enable camera Parallel during editing
                 Med inställningen aktiv stängs kamerans perspektivfunktion av när man redigerar tvärsnittet (Sketch), vilket rekommenderas.

                 Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

                 Enable file save reminder
                 Med denna inställning aktiverad får man en påminnelse om att spara filen med X antal minuters intervall, vilket man sätter numeriskt i rutan bredvid.

                 Track open file modified by others
                 Om man är flera som jobbar med gemensamma filer (externa länkar) och gör ändringar kan man få ett meddelande om att en viss ingående fil har ändrats av någon annan. Filen måsta då manuellt stängas och öppnas för att läsa in dessa ändringar. Ställ in önskat kontroll-intervall i sekunder.

                 Default PMI Standard
                 Styr vilken standard som ska gälla för den nya 3D-måttsättningsfunktionen som introducerades i v2015, sätt gärna ISO här. Verktygen finns samlade under fliken Annotation.

                 • Show Welcome dialog on startup 
                  Visa välkomstdialogen (för att skapa nya eller öppna befintliga filer) vid uppstart.

                  Show Welcome dialog when no documents open
                  Visa välkomstdialogen när man stänger ned alla öppna filer.

                  Number of recent files want to show
                  Ställ in hur många av de senaste filerna du jobbat med som ska visas i listan i välkomstdialogen samt i program-menyn.

                 • Show warning of file link reference changed due to SaveAs
                  En varning visas när man sparar om en 3D-fil och den är länkad uppåt till något som använder den, t.ex. en huvudsammanställning eller en 2D-ritning. Den filen ("ovanför") kommer då att använda sig av den nya filen som du sparat.

                  OBS! Detta gäller enbart om huvudsammanställning eller 2D-ritning är öppen samtidigt, så att länken mellan filerna är aktiv. I annat fall ändras inte länken. Så se till att stänga alla länkade filer innan du sparar en kopia av en delsammanställning eller part, om du inte vill länka om dem till en ny fil samtidigt.

                  Show warning when linked shape names are inconsistent
                  En varningsruta kommer upp när filen öppnas om någon internt eller externt länkad smst eller part har olika namn i trädet, trots att de är inställda att använda samma namn. Det kan t.ex. bero på att man jobbat med en externt länkad part och senare öppnar smst där den och fler länkar av den ingår. Det vanliga är att använda Use the linked "User Name" for this instance. Det andra alternativet Keep the current "User Name" and set the properties to "Only this part" innebär att man kommer att kunna använda ett unikt namn på länkade smst och parter.

                  OBS! Se till att inte spara denna inställning om varningen kommer när du öppnar en fil, då det blir en permanent inställning som måste ändras här i efterhand.

                 • Precision displayed in dialogs
                  Antalet decimaler i dialogrutor; minska gärna från 6 till 3 eller 2. I dialogrutor kan man med fördel se fler decimaler än direkt i grafiken (nedan).

                  Dimension precision 
                  Antalet decimaler direkt i 3D-grafiken; minska gärna till 2 eller 1 beroende på hur pass många decimaler du vill se.

                 • Number of undo steps
                  Antalet ångra-steg; 20 är numera standard och mycket mer behöver man inte ställa in egentligen.

                 • Dimension Font Size 
                  Kontrollerar storleken på mått och annan text i 3D-scenen; öka gärna från 15 till 20 eller 22 (ser olika bra ut beroende på din skärmupplösning).

                 • Enable camera Look At during editing
                  Med inställningen aktiv får man en automatisk rotation av kameraläget mot rutnätet när man redigerar tvärsnittet (Sketch). Stäng av om du inte önskar en automatisk kamerarotation när du väljer Edit Cross-section

                  Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

                   

                 • Enable camera Parallel during editing
                  Med inställningen aktiv stängs kamerans perspektivfunktion av när man redigerar tvärsnittet (Sketch), vilket rekommenderas.

                  Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

                 • Enable file save reminder
                  Med denna inställning aktiverad får man en påminnelse om att spara filen med X antal minuters intervall, vilket man sätter numeriskt i rutan bredvid.

                 • Track open file modified by others
                  Om man är flera som jobbar med gemensamma filer (externa länkar) och gör ändringar kan man få ett meddelande om att en viss ingående fil har ändrats av någon annan. Filen måsta då manuellt stängas och öppnas för att läsa in dessa ändringar. Ställ in önskat kontroll-intervall i sekunder.

                 • Default PMI Standard
                  Styr vilken standard som ska gälla för den nya 3D-måttsättningsfunktionen som introducerades i v2015, sätt gärna ISO här. Verktygen finns samlade under fliken Annotation.

                  Parts

                  Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                  Surface Smoothness
                  Styr kantjämnheten på nya parter som skapas. Standard är 30 och bör generellt hållas på detta värde. Värdet kan dock ställas upp (t.ex. till 64) om man i grafiken upplever kanter på parter som hackiga. Tänk dock på att högre kantjämnhet påverkar filstorlek, regenereringstider och även 2D-ritningen kan uppdatera långsammare vid för hög kantjämnhet på parterna. Det påverkar INTE precisionen vid export till t.ex. STEP eller Parasolid. Detta är endast en representationsinställning som påverkar IRONCAD och hur den hanterar cirklar etc. Vid export till 3D-skrivare styr man dock detta värde och vid STL-export visas inställningarna i själva export-rutan.

                  Helix Smoothness
                  Motsvarande inställning för s.k. "helix"-former - alltså skruvar eller fjädrar. Kan med fördel ställas ned till 10 som standard.

                  When editing parts
                  Kontrollerar hur omberäkningen av parter sker. Det vanliga är det automatiska Regenerate the part automatically. Men har man mer komplexa modeller med många features kan man med fördel ändra denna inställning till Wait to regenerate until the part is deselected. Det innebär att modellen inte beräknas om förrän man avmarkerar den, hur många ändringar man än gjort i olika delar av modellen. Detta göra att man inte bara upplever programmet som snabbare, det går också smidigare att jobba med komplexa modeller.

                  Default kernel type for new parts
                  Grundinställningar vid installationen är Parasolid, vilken är den vanligaste solidkärnan inom 3D CAD och 3D CAM. Jobbar du mycket mot t.ex. AutoDesk Inventor kan det fungera bättre att byta denna grundinställning i IRONCAD till ACIS när man skickar och tar emot filer i t.ex. STEP-format. Däremot använder de flesta andra 3D CAD- och 3D CAM-systemen Parasolid som sin solidkärna.

                   

                  Default Intellishape Reordering Setting
                  En patenterad IronCAD-teknik som innebär att features under parter automatiskt kan omordnas för att få effekt. Kan stängas av, välj då Disable Part Reordering. Nackdelen med att stänga av funktionen är att regenereringstiderna på enskilda parter blir längre, eftersom den läser in hela trädet och inte enbart de features som påverkas av ändringen.

                  Ghost Part/Assembly
                  Aktivera gärna möjligheten att snappa och släppa modeller från kataloger mot "Ghost"-objekt, är avstängd som standard med smidigare om den är aktiverad

                  Choose tree item display type
                  Styr vad ska visas som namnbeteckning på smst och parter i historieträdet. Part Name (även kallad User Name) är default men många börjar nu kombinera t.ex. Part Number och Description för att direkt kunna se var och vad man fyllt i och var man inte gjort det.

                  When saving, construct the filename from
                  styr vad programmet automatiskt ska föreslå som filnamn när man sparar en ny fil. Standard är namnet på första modellen i trädet, Part Name (även kallad User Name). Även här börjar många ändra så att man automatiskt får filnamnet justerat till det aktuella numret (Part Number) och beskrivning (Description) som används på det som ligger först i historieträdet (när man sparar filen) eller på det som är markerat när man sparar ut en extern länk eller kopia.

                  • Surface Smoothness
                   Styr kantjämnheten på nya parter som skapas. Standard är 30 och bör generellt hållas på detta värde. Värdet kan dock ställas upp (t.ex. till 64) om man i grafiken upplever kanter på parter som hackiga. Tänk dock på att högre kantjämnhet påverkar filstorlek, regenereringstider och även 2D-ritningen kan uppdatera långsammare vid för hög kantjämnhet på parterna. Det påverkar INTE precisionen vid export till t.ex. STEP eller Parasolid. Detta är endast en representationsinställning som påverkar IRONCAD och hur den hanterar cirklar etc. Vid export till 3D-skrivare styr man dock detta värde och vid STL-export visas inställningarna i själva export-rutan.

                   Helix Smoothness
                   Motsvarande inställning för s.k. "helix"-former - alltså skruvar eller fjädrar. Kan med fördel ställas ned till 10 som standard.

                  • When editing parts
                   Kontrollerar hur omberäkningen av parter sker. Det vanliga är det automatiska Regenerate the part automatically. Men har man mer komplexa modeller med många features kan man med fördel ändra denna inställning till Wait to regenerate until the part is deselected. Det innebär att modellen inte beräknas om förrän man avmarkerar den, hur många ändringar man än gjort i olika delar av modellen. Detta göra att man inte bara upplever programmet som snabbare, det går också smidigare att jobba med komplexa modeller.

                  • Default kernel type for new parts
                   Grundinställningar vid installationen är Parasolid, vilken är den vanligaste solidkärnan inom 3D CAD och 3D CAM. Jobbar du mycket mot t.ex. AutoDesk Inventor kan det fungera bättre att byta denna grundinställning i IRONCAD till ACIS när man skickar och tar emot filer i t.ex. STEP-format. Däremot använder de flesta andra 3D CAD- och 3D CAM-systemen Parasolid som sin solidkärna.

                    

                  • Default Intellishape Reordering Setting
                   En patenterad IronCAD-teknik som innebär att features under parter automatiskt kan omordnas för att få effekt. Kan stängas av, välj då Disable Part Reordering. Nackdelen med att stänga av funktionen är att regenereringstiderna på enskilda parter blir längre, eftersom den läser in hela trädet och inte enbart de features som påverkas av ändringen.

                  • Ghost Part/Assembly
                   Aktivera gärna möjligheten att snappa och släppa modeller från kataloger mot "Ghost"-objekt, är avstängd som standard med smidigare om den är aktiverad

                  • Choose tree item display type
                   Styr vad ska visas som namnbeteckning på smst och parter i historieträdet. Part Name (även kallad User Name) är default men många börjar nu kombinera t.ex. Part Number och Description för att direkt kunna se var och vad man fyllt i och var man inte gjort det.

                   When saving, construct the filename from
                   styr vad programmet automatiskt ska föreslå som filnamn när man sparar en ny fil. Standard är namnet på första modellen i trädet, Part Name (även kallad User Name). Även här börjar många ändra så att man automatiskt får filnamnet justerat till det aktuella numret (Part Number) och beskrivning (Description) som används på det som ligger först i historieträdet (när man sparar filen) eller på det som är markerat när man sparar ut en extern länk eller kopia.

                   Assembly

                   Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                   Keep Part/Assembly order when creating assembly or copying them
                   Stäng av alternativet eftersom det fungerar bättre att ordningen styrs av hur man markerat objekten, inte vilken ordning de hade i trädet innan man markerade dem. Har man jobbat många år med IRONCAD kan denna inställning aktiverad kännas bakvänd mot hur man är van.

                   Relax assembly with non-default affected part/sub assembly when solving failes
                   Påverkar hur verktyget Mechanism Mode löser beräkningen av leder och låsningar mellan smst och parter. Om man har problem med att vissa leder i modellerna är "låsta" kan man med fördel slå på denna inställning som beräknar om hur delarna är låsta till varandra och man får ett annat rörelseschema.

                   When dropped on pattern or linked feature
                   Kontrollerar om man automatiskt ska få länkade kopior av det man släpper från en katalog på alla likadana former som den man släpper på. T.ex. om man släpper en skruv på ett länkat hål, då kan alla länkade hål få länkade skruvar positionerade.

                   Large Assembly Mode
                   Rekommenderas att man stänger av eftersom funktionen stänger av alla möjligheter att ändra i modellerna.
                   Med vår svenska standardanpassning har vi stängt av denna inställning och samtidigt justerat upp till 5000 part (mellanstor smst). Inställningen ger bättre prestanda, men man stryper också möjligheterna att ändra i filen, ungefär som om man jobbar i en 3D Viewer.

                   • Keep Part/Assembly order when creating assembly or copying them
                    Stäng av alternativet eftersom det fungerar bättre att ordningen styrs av hur man markerat objekten, inte vilken ordning de hade i trädet innan man markerade dem. Har man jobbat många år med IRONCAD kan denna inställning aktiverad kännas bakvänd mot hur man är van.

                   • Relax assembly with non-default affected part/sub assembly when solving failes
                    Påverkar hur verktyget Mechanism Mode löser beräkningen av leder och låsningar mellan smst och parter. Om man har problem med att vissa leder i modellerna är "låsta" kan man med fördel slå på denna inställning som beräknar om hur delarna är låsta till varandra och man får ett annat rörelseschema.

                   • When dropped on pattern or linked feature
                    Kontrollerar om man automatiskt ska få länkade kopior av det man släpper från en katalog på alla likadana former som den man släpper på. T.ex. om man släpper en skruv på ett länkat hål, då kan alla länkade hål få länkade skruvar positionerade.

                   • Large Assembly Mode
                    Rekommenderas att man stänger av eftersom funktionen stänger av alla möjligheter att ändra i modellerna.
                    Med vår svenska standardanpassning har vi stängt av denna inställning och samtidigt justerat upp till 5000 part (mellanstor smst). Inställningen ger bättre prestanda, men man stryper också möjligheterna att ändra i filen, ungefär som om man jobbar i en 3D Viewer.

                    Interaction

                    Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                    Default location type
                    Standardinställning för placering av 2D Shape. Välj Point i dropdown-menyn, vilket innebär att man med ett enkelt klick direkt placerar ut ritplanet och sedan kan finjustera positionen med Triball. Ställ också in Continue som standard för hur kameran ska justeras när man zoomat in så nära så att gridnätet inte får plats på skärmen. Med Continue ändras inte kamerans position eller zoomning utan ligger kvar med delar av gridnätet utanför det synliga området på skärmen.

                    IntelliShape from 3D profile association behavior 
                    Som standard inställd till Consume, här kan man ändra till Copy. Det innebär att om man skapar en 3D-modell, till exempel en extrudering från en enkel 2D Shape så kopieras 2D Shapen, istället för att som standard "förtäras" i momentet.

                    Default Focus for Copy/Link Dialog 
                    Styr vilken ruta som först markeras när man kopiera/länkar via Triball.
                    Ska rutan för Number (antalet) eller Distance/Angle (längd/vinkel) vara satt som standard.
                    Om Distance/Angle är valt undviker man till exempel att kopiera 1000 st kopior när man egentligen tänkte kopiera modellen 1000 mm bort.

                    Display feature transparently
                    Styr om man ska se en transparent gul färg när man markerar Intellishapes i 3D-scenen.

                    Catalog Drop Behavior
                    Listar 3 alternativ för vad som ska hända när man släpper något från en katalog. Samtliga dessa brukar stängas av i IRONCAD COMPOSE.

                    Auto select dropped object
                    Bibehåller markeringen på objektet som släpps ut från en katalog.  

                    Drop assembly/part into selected assembly
                    Objektet som släpps i 3D-scenen kommer automatiskt att bli en del av den smst som är markerad.

                    Show design variation dialog when dropped object
                    Visar dialogrutan för Design Variations (parameterstyrda modeller skapade i IRONCAD).

                    • Default location type
                     Standardinställning för placering av 2D Shape. Välj Point i dropdown-menyn, vilket innebär att man med ett enkelt klick direkt placerar ut ritplanet och sedan kan finjustera positionen med Triball. Ställ också in Continue som standard för hur kameran ska justeras när man zoomat in så nära så att gridnätet inte får plats på skärmen. Med Continue ändras inte kamerans position eller zoomning utan ligger kvar med delar av gridnätet utanför det synliga området på skärmen.

                    • IntelliShape from 3D profile association behavior 
                     Som standard inställd till Consume, här kan man ändra till Copy. Det innebär att om man skapar en 3D-modell, till exempel en extrudering från en enkel 2D Shape så kopieras 2D Shapen, istället för att som standard "förtäras" i momentet.

                    • Default Focus for Copy/Link Dialog 
                     Styr vilken ruta som först markeras när man kopiera/länkar via Triball.
                     Ska rutan för Number (antalet) eller Distance/Angle (längd/vinkel) vara satt som standard.
                     Om Distance/Angle är valt undviker man till exempel att kopiera 1000 st kopior när man egentligen tänkte kopiera modellen 1000 mm bort.

                    • Display feature transparently
                     Styr om man ska se en transparent gul färg när man markerar Intellishapes i 3D-scenen.

                    • Catalog Drop Behavior
                     Listar 3 alternativ för vad som ska hända när man släpper något från en katalog. Samtliga dessa brukar stängas av i IRONCAD COMPOSE.

                     Auto select dropped object
                     Bibehåller markeringen på objektet som släpps ut från en katalog.  

                     Drop assembly/part into selected assembly
                     Objektet som släpps i 3D-scenen kommer automatiskt att bli en del av den smst som är markerad.

                     Show design variation dialog when dropped object
                     Visar dialogrutan för Design Variations (parameterstyrda modeller skapade i IRONCAD).

                     Mouse

                     Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                     Zoom to cursor location 
                     Innebär att man zoomar in mot muspilens position på skärmen. Stäng av den och man zoomar rakt in/rakt ut istället.

                     Reverse zoom direction 
                     Innebär att man vänder zoomningen baserad på scrullhjulet, istället för zoom in blir det zoom ut när man rullar hjulet i ena riktningen.

                     Orbit about cursor location
                     Innebär att man roterar kring ett objekt om muspilen ligger ovanpå det objektet. Annars är det kring skärmens mittpunkt.

                     Show part name tooltip 
                     Den vita etiketten som kommer fram vid musplien när man klickar på objekt i 3D-scenen.

                     Finish command and dialog when click middle mouse button
                     Innebär att man kan verkställa feature kommandon med en enkelt klick med scrollhjulet.

                     Mouse Gesture 
                     Ger möjligheten att starta och verkställa kommandon via musgester (målas som orangea linjer i grafiken) när man håller ned BÅDE vänster och höger musknapp samtidigt. Här kan man stänga av den funktionen om man råkar komma åt av misstag eller inte vill använda den alls. Samt även tiden för fördröjningen (time for simultaneous left-and-right press) innan musgesten aktiveras samt information (popup mouse gesture list) om vilka musgester som finns tillgängliga.

                     • Zoom to cursor location 
                      Innebär att man zoomar in mot muspilens position på skärmen. Stäng av den och man zoomar rakt in/rakt ut istället.

                      Reverse zoom direction 
                      Innebär att man vänder zoomningen baserad på scrullhjulet, istället för zoom in blir det zoom ut när man rullar hjulet i ena riktningen.

                     • Orbit about cursor location
                      Innebär att man roterar kring ett objekt om muspilen ligger ovanpå det objektet. Annars är det kring skärmens mittpunkt.

                     • Show part name tooltip 
                      Den vita etiketten som kommer fram vid musplien när man klickar på objekt i 3D-scenen.

                      Finish command and dialog when click middle mouse button
                      Innebär att man kan verkställa feature kommandon med en enkelt klick med scrollhjulet.

                     • Mouse Gesture 
                      Ger möjligheten att starta och verkställa kommandon via musgester (målas som orangea linjer i grafiken) när man håller ned BÅDE vänster och höger musknapp samtidigt. Här kan man stänga av den funktionen om man råkar komma åt av misstag eller inte vill använda den alls. Samt även tiden för fördröjningen (time for simultaneous left-and-right press) innan musgesten aktiveras samt information (popup mouse gesture list) om vilka musgester som finns tillgängliga.

                      Directories

                      Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                      Working directory 
                      Är den mapp som föreslås när man sparar och öppnar filer direkt när programmet startats. Har man börjat jobbat med filer i ett speciellt projekt är det den mappen som öppnas när man väljer att öppna filer. Har man sparat filer i en annan mapp är det alltid den mappen i vilken man sparade till senast som visas.

                      Template directory
                      Sökvägen till 3D-, 2D, BOM-mallar i IRONCAD. Denna sökväg kan med fördel läggas på en gemensam filserver om man är flera som jobbar i IRONCAD och använder gemensamma 2D-ritningsmallar.

                      Use backup copy 
                      Med denna inställning aktiv får man alltid en kopia av den fil som öppnas till den mapp som är inställd under. Backup-kopian skapas enbart när man öppnar filer.

                      Det finns ingen inställning för inkrementell (stegvis) backup under själva arbetet. Däremot finns en "spara-påminnare" under inställningarna General längst ned till vänster > Enable save reminder som man ställer in med ett visst minutintervall. Standard är 10 minuter.

                      • Working directory 
                       Är den mapp som föreslås när man sparar och öppnar filer direkt när programmet startats. Har man börjat jobbat med filer i ett speciellt projekt är det den mappen som öppnas när man väljer att öppna filer. Har man sparat filer i en annan mapp är det alltid den mappen i vilken man sparade till senast som visas.

                      • Template directory
                       Sökvägen till 3D-, 2D, BOM-mallar i IRONCAD. Denna sökväg kan med fördel läggas på en gemensam filserver om man är flera som jobbar i IRONCAD och använder gemensamma 2D-ritningsmallar.

                      • Use backup copy 
                       Med denna inställning aktiv får man alltid en kopia av den fil som öppnas till den mapp som är inställd under. Backup-kopian skapas enbart när man öppnar filer.

                       Det finns ingen inställning för inkrementell (stegvis) backup under själva arbetet. Däremot finns en "spara-påminnare" under inställningarna General längst ned till vänster > Enable save reminder som man ställer in med ett visst minutintervall. Standard är 10 minuter.

                       Sheet Metal

                       Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna. 

                       Bend Reliefs 
                       Kontrollerar standardform och -mått för friklippen i änden av bockar, som även nås individuellt via de röda fyrkantiga Reliefhandtagen på en bock.07 SBSL BendRelief

                       Second Bend Stock Length
                       I var ände av en bock finns en möjlighet att förlänga den rakt ut från bockens ände, vi kallar den här för ”bockens längdtillägg”. Det längdtillägg som finns på motsatt sida den kant bocken är fäst mot kallas för Second Bend Stock.

                       Det finns fyra olika alternativ för hur detta längdtillägg ska beräknas när bockvinkeln ändras; Flange, Tangent, Inner Sharp samt Outer Sharp. Det finns också tre alternativ under Update Behavior som styr på vilket sätt, eller om detta längdtillägg överhuvudtaget ska ändras, när bockvinkeln förändras; Default, Maintain unfolded length when changing angle samt Maintain specified length.

                       Läs mer i detta urplock från SheetMetal-utbildningen.

                       Create punch and forming constraints
                       Lägger automatiskt in 2 mått mot de närmaste kanterna man släppte hålet/punchfomen, gäller enbart former från katalogen SheetMtl.

                       Display constraint dialog after drop of punch and forming shapes
                       Visar en dialogruta där man kan skriva mått och välja att låsa formen mot plåtens kanter. Dessa inställningar kommer man åt när som helst via måttens högerklicksmenyer.

                       Auto-Constraint bends
                       Skapar automatiskt låsning (constraint) för varje bock mot den kant bocken släpps. När kanter flyttas följer bocken med, men den förlängs (formändras) aldrig.

                       Auto-Associate to attached entity 
                       Istället för att skapa en contraint-egenskap associeras varje ny feature, som skapas när de släpps från katalogen SheetMtl på en plåtkant, mot kanten. Fördelen med denna inställning är att bockar och plåtdelar automatiskt förlängs när kanten de sitter på förlängs. Detta sparar mycket tid! Se mer här: https://youtu.be/GlyWx6Kl_SE

                       Bend line angle in drawing measured down from 180 degrees
                       Vissa bockningsmaskiner räknar ner från 180° istället för upp från 0°. Med denna inställning uppdateras bockningsinformationen som överförs till 2D-ritningen motsvarande. Till exempel blir 45° istället 135°.

                       Display Sheet Metal feature shape handle as default
                       Kontrollerar om man ska använda de röda runda Sizebox-handtagen (vid Av) eller de röda fyrkantiga Shapehandtagen (vid ) som standard. Skillnaden är att man antingen sträcker på (skalar om) alla linjer samtidigt (Sizebox) eller jobbar med dem enskilt (Shape).

                       Set new unfolded Sheet Metal part as “Included in BOM”
                       Kontrollerar om även den utbredda plåten automatiskt ska använda inställningen Include in BOM och alltså visas i stycklistan i 2D-ritningen. Detta i kombination med den nedersta inställningen för att kopiera över Part Properties till den utbredda plåten hör nog ihop i de allra flesta fall, antingen är båda aktiva eller båda avstängda.

                       Auto-Maintain bend alignment for new created bend (First Bend Stock)
                       Denna inställning kontrollerar hur First Bend Stock ska hanteras när bockvinkeln ändras. Det liknar inställningarna för Second Bend Stock.
                       Med inställningen avstängd (rekommenderas inte) kommer längdvärdet för First Bend Stock ändras när vinkeln ändras, för att bibehålla den totala mängden material (även fast vinkeln ändras). Det innebär att det läggs till material mellan bocken och anslutande stock när man ändrar vinkeln på bocken. Om man istället aktiverar inställningen blir det mer förutsägbart på så vis att inget extra material läggs till mellan bocken och nästa stock när man ändrar vinkeln på bocken. Oftast vill man ha First Bend Stock Length satt till 0 mm, precis som med Second Bend Stock Length. Det innebär att bocken sitter dikt an kanten man släppt den mot och inget extra material klämmer sig in mellan.

                       Part Properties for flat are copied from folder part
                       Kontrollerar om egenskaper (Part Properties) från den bockade plåten ska kopieras över till den utbredda plåten när den skapas (vid utbredning).

                       5

                       Advanced options
                       Via knappen Advanced Options... styr man inställningarna för hur stor en ny plåt (Stock) ska vara när den släpps i 3D-scenen. Samt standardinställingen för Bend corner treatment vilket styr hur stor glipan mellan delarna i plåten ska bli som standard, t.ex. när man använder alternativet Snap to point for corner på ett Relief-handtag.

                       New part size – kontrollerar standardstorleken för nya plåtar som skapas genom att släppas från katalogen in i scenen.
                       Bend allowance – kontrollerar om det är plåttabellen, per individuell plåt, eller standarden DIN 6935, generellt för alla plåtar, som ska användas för att beräkna kompensering för kallbockade plåtar i IRONCAD.
                       Punch Positioning Mode – kontrollerar hur en Punch/Tooling-feature (blåa och gröna ikoner i katalogen) ska positioneras när de släpps så att de påverkas av en bock. Aktiv = I relation med den utbredda plåten (rekommenderas). Av = Direkt positionerad på bocken (ej i planet), mest troligt utan att visa något mått från en kant,
                       vilket gör det svårare att ompositionera (inte rekommenderat).
                       Bend corner treatment – kontrollerar grundinställningen för den glipa som uppstår när man använder snapfunktionen Snap to Point for Corner på ett Shape-handtag.

                       • Bend Reliefs 
                        Kontrollerar standardform och -mått för friklippen i änden av bockar, som även nås individuellt via de röda fyrkantiga Reliefhandtagen på en bock.07 SBSL BendRelief

                       • Second Bend Stock Length
                        I var ände av en bock finns en möjlighet att förlänga den rakt ut från bockens ände, vi kallar den här för ”bockens längdtillägg”. Det längdtillägg som finns på motsatt sida den kant bocken är fäst mot kallas för Second Bend Stock.

                        Det finns fyra olika alternativ för hur detta längdtillägg ska beräknas när bockvinkeln ändras; Flange, Tangent, Inner Sharp samt Outer Sharp. Det finns också tre alternativ under Update Behavior som styr på vilket sätt, eller om detta längdtillägg överhuvudtaget ska ändras, när bockvinkeln förändras; Default, Maintain unfolded length when changing angle samt Maintain specified length.

                        Läs mer i detta urplock från SheetMetal-utbildningen.

                       • Create punch and forming constraints
                        Lägger automatiskt in 2 mått mot de närmaste kanterna man släppte hålet/punchfomen, gäller enbart former från katalogen SheetMtl.

                        Display constraint dialog after drop of punch and forming shapes
                        Visar en dialogruta där man kan skriva mått och välja att låsa formen mot plåtens kanter. Dessa inställningar kommer man åt när som helst via måttens högerklicksmenyer.

                        Auto-Constraint bends
                        Skapar automatiskt låsning (constraint) för varje bock mot den kant bocken släpps. När kanter flyttas följer bocken med, men den förlängs (formändras) aldrig.

                        Auto-Associate to attached entity 
                        Istället för att skapa en contraint-egenskap associeras varje ny feature, som skapas när de släpps från katalogen SheetMtl på en plåtkant, mot kanten. Fördelen med denna inställning är att bockar och plåtdelar automatiskt förlängs när kanten de sitter på förlängs. Detta sparar mycket tid! Se mer här: https://youtu.be/GlyWx6Kl_SE

                       • Bend line angle in drawing measured down from 180 degrees
                        Vissa bockningsmaskiner räknar ner från 180° istället för upp från 0°. Med denna inställning uppdateras bockningsinformationen som överförs till 2D-ritningen motsvarande. Till exempel blir 45° istället 135°.

                        Display Sheet Metal feature shape handle as default
                        Kontrollerar om man ska använda de röda runda Sizebox-handtagen (vid Av) eller de röda fyrkantiga Shapehandtagen (vid ) som standard. Skillnaden är att man antingen sträcker på (skalar om) alla linjer samtidigt (Sizebox) eller jobbar med dem enskilt (Shape).

                        Set new unfolded Sheet Metal part as “Included in BOM”
                        Kontrollerar om även den utbredda plåten automatiskt ska använda inställningen Include in BOM och alltså visas i stycklistan i 2D-ritningen. Detta i kombination med den nedersta inställningen för att kopiera över Part Properties till den utbredda plåten hör nog ihop i de allra flesta fall, antingen är båda aktiva eller båda avstängda.

                        Auto-Maintain bend alignment for new created bend (First Bend Stock)
                        Denna inställning kontrollerar hur First Bend Stock ska hanteras när bockvinkeln ändras. Det liknar inställningarna för Second Bend Stock.
                        Med inställningen avstängd (rekommenderas inte) kommer längdvärdet för First Bend Stock ändras när vinkeln ändras, för att bibehålla den totala mängden material (även fast vinkeln ändras). Det innebär att det läggs till material mellan bocken och anslutande stock när man ändrar vinkeln på bocken. Om man istället aktiverar inställningen blir det mer förutsägbart på så vis att inget extra material läggs till mellan bocken och nästa stock när man ändrar vinkeln på bocken. Oftast vill man ha First Bend Stock Length satt till 0 mm, precis som med Second Bend Stock Length. Det innebär att bocken sitter dikt an kanten man släppt den mot och inget extra material klämmer sig in mellan.

                        Part Properties for flat are copied from folder part
                        Kontrollerar om egenskaper (Part Properties) från den bockade plåten ska kopieras över till den utbredda plåten när den skapas (vid utbredning).

                       • 5

                        Advanced options
                        Via knappen Advanced Options... styr man inställningarna för hur stor en ny plåt (Stock) ska vara när den släpps i 3D-scenen. Samt standardinställingen för Bend corner treatment vilket styr hur stor glipan mellan delarna i plåten ska bli som standard, t.ex. när man använder alternativet Snap to point for corner på ett Relief-handtag.

                        New part size – kontrollerar standardstorleken för nya plåtar som skapas genom att släppas från katalogen in i scenen.
                        Bend allowance – kontrollerar om det är plåttabellen, per individuell plåt, eller standarden DIN 6935, generellt för alla plåtar, som ska användas för att beräkna kompensering för kallbockade plåtar i IRONCAD.
                        Punch Positioning Mode – kontrollerar hur en Punch/Tooling-feature (blåa och gröna ikoner i katalogen) ska positioneras när de släpps så att de påverkas av en bock. Aktiv = I relation med den utbredda plåten (rekommenderas). Av = Direkt positionerad på bocken (ej i planet), mest troligt utan att visa något mått från en kant,
                        vilket gör det svårare att ompositionera (inte rekommenderat).
                        Bend corner treatment – kontrollerar grundinställningen för den glipa som uppstår när man använder snapfunktionen Snap to Point for Corner på ett Shape-handtag.

                        Sheet Metal - Stock

                        Här kan du i en lista välja vilken standardtjocklek som din plåt ska ha. Den plåttyp som markeras i listan används när du drar ut en ny plåt (Stock) i 3D-scenen. Aktiv plåttyp visas i överkant.
                        Under listan finns två inställningar till sökvägar till filen som listar alla plåttjocklekar och plåtverktyg, t.ex. till en nätverkssökväg till en fil som flera användare kan dela på.
                         
                        OBS! Har du laddat ned någon av de två inställningsfilerna längst upp måste du kontrollera sökvägarna till plåttabellerna.

                         Rendering

                         Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                         Driver type (Grafikmotor) 
                         Vid grafikproblem testa att ändra grafikmotor från OpenGL till DirectX. Det kan göra stor skillnad för grafikkort med sämre prestanda.
                         (OBS! Stäng alla öppa dokument först).

                         Display List
                         Segment sägs fungera bäst genrellt, men det är datorberoende och man ska därför testa de tre alternativen, Auto, Segment eller Geometry.

                         Full Multi-Threading (needed for Point Cloud)
                         Jobbar man med punktmoln är denna inställning viktig att aktivera.

                         Drawing Dynamic Draw Delay
                         Ställ ner mot Short för en snabbare respons när man använder kameran i 2D-ritningen (ICD).

                         • Driver type (Grafikmotor) 
                          Vid grafikproblem testa att ändra grafikmotor från OpenGL till DirectX. Det kan göra stor skillnad för grafikkort med sämre prestanda.
                          (OBS! Stäng alla öppa dokument först).

                          Display List
                          Segment sägs fungera bäst genrellt, men det är datorberoende och man ska därför testa de tre alternativen, Auto, Segment eller Geometry.

                         • Full Multi-Threading (needed for Point Cloud)
                          Jobbar man med punktmoln är denna inställning viktig att aktivera.

                         • Drawing Dynamic Draw Delay
                          Ställ ner mot Short för en snabbare respons när man använder kameran i 2D-ritningen (ICD).

                          Performance

                          Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                          Use Cached Graphical Display Data
                          Denna inställning ska snabba upp tiden det tar att öppna filer. Man kan dock stänga av funktionen om man har grafiska problem, då filens sparade grafikdata (cache) automatiskt nollställs direkt när filen öppnats.

                          Use Visual Load when Opening Files
                          Använden en funktion som öppnar den grafiska delen av en ICS-fil på bråkdelen av tiden som hela filen behöver för att öppnas. Under tiden kan inte andra verktyg än kameran (zooma och rotera) användas.

                          Hide small parts automatically
                          Parter mindre än en viss storlek i pixlar ignoreras av grafikkortet och ritas därför inte ut på skärmen, t.ex. när man zoomar ut eller panorerar. Detta är mer framträdande för grafikkort med sämre prestanda.

                          Hide edge during rotation when FPS is low
                          Svarta kantlinjer ritas inte ut på skärmen när "frames per sekund" (grafikkortets uppdateringsfrekvens) når under ett visst värde.

                          Use low quality transparenct effects when FPS is low 
                          För grafikkort med sämre prestanda kan transparenta objekt se väldigt "pixliga" ut. Stäng av detta om du upplever att transparenta modeller ritas med sämre grafik.

                          • Use Cached Graphical Display Data
                           Denna inställning ska snabba upp tiden det tar att öppna filer. Man kan dock stänga av funktionen om man har grafiska problem, då filens sparade grafikdata (cache) automatiskt nollställs direkt när filen öppnats.

                           Use Visual Load when Opening Files
                           Använden en funktion som öppnar den grafiska delen av en ICS-fil på bråkdelen av tiden som hela filen behöver för att öppnas. Under tiden kan inte andra verktyg än kameran (zooma och rotera) användas.

                           Hide small parts automatically
                           Parter mindre än en viss storlek i pixlar ignoreras av grafikkortet och ritas därför inte ut på skärmen, t.ex. när man zoomar ut eller panorerar. Detta är mer framträdande för grafikkort med sämre prestanda.

                           Hide edge during rotation when FPS is low
                           Svarta kantlinjer ritas inte ut på skärmen när "frames per sekund" (grafikkortets uppdateringsfrekvens) når under ett visst värde.

                           Use low quality transparenct effects when FPS is low 
                           För grafikkort med sämre prestanda kan transparenta objekt se väldigt "pixliga" ut. Stäng av detta om du upplever att transparenta modeller ritas med sämre grafik.

                           AutoCAD Import

                           Här kontrolleras grundinställningar för DWG- och DXF-import till ICD-ritningen och till 3D-scenens tvärsnitt (Sketch). Det är inga särskilda inställningar som behöver justeras.

                            Technical Drawing

                            Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                            Show drawing view out of sync dialog
                            Visar ett fönster med en fråga om man vill updatera vyerna i 2D-ritningen. Frågan kommer som en följd av att man ändrat den 3D-modell som avbildas, eller växlar mellan blad i 2D-ritningen som använder olika konfigurationer av den avbildade 3D-scenen (som då ändras).

                            Show drawing view of of sync indicators
                            Visar gråa ramar kring vyerna som behöver uppdateras. Kommer även fram på snittvyer om snittlinjen justeras.

                            Change color of drawing items using styles that might be corrupt
                            Denna inställning ändrar färg till guld på element i 2D-ritningen som använder en potentiellt korrupt stil-inställning. Är detta vanligt bland dina ritningar rekommenderar vi att du tar kontakt med supporten och får hjälp att kontrollera om du har en korrupt inställning för t.ex. måttsättningstilen.

                            Auto item bubble all linked instances
                            Med inställningen aktiv får man automatiskt pos-ballonger på alla länkade objekt vid högerklick, AutoCreate Item Bubbles på en 2D-ritningsvy. Med svensk ritningsstandard brukar man oftast endast sätta ut en pos-ballong per (lika) objekt. Stäng därför gärna av denna.

                            PDF Generation

                            Use JPEG compression for images
                            Med inställningen aktiv blir bilderna hårt komprimerade vid PDF-export vilket ger en mindre filstorlek men så klart också sämre kvalité på bilderna i PDF-filen. Stäng av för bättre kvalité i dina PDF-filer i exporterade PDF-filer.

                            Create PDF content at 100% view scale
                            Justerar automatiskt skalan vid PDF-export för att optimera kvalitén på färglagda vyer och inlagda bilder.

                            Section View

                            Hatch accuracy based on part facetting
                            Med inställningen aktiv (rekommenderas) får man skarpare kanter på snittade objekt i 2D-ritningens snittvyer. Vyerna använder Precise Mode om även vyn med snittlinjen använder den inställningen.

                            BOM

                            New BOMs should use 3D scene's Default configuration
                            Med inställningen aktiv (rekommeneras) avbildar 2D-ritningens stycklista (BOM) direkt 3D-scenens standardkonfiguration. Med inställningen avstängd visas även suppressade objekt i stycklistan, men man kan också sätta ut pos-ballonger i vyer som inte avbildar samma konfiguration som stycklistan.

                            DWG/DXF Export

                            Show warning dialog if target file exists
                            Vid DWG- och DXF-export kan man välja om man vill se en varning om man är på väg att skriva över en redan befintlig fil.

                            Drawing Creation

                            Display standard view creation dialog when creating new drawing
                            Startar automatiskt dialogrutan för att skapa vyer, när en ny 2D-ritning öppnas.

                            • Show drawing view out of sync dialog
                             Visar ett fönster med en fråga om man vill updatera vyerna i 2D-ritningen. Frågan kommer som en följd av att man ändrat den 3D-modell som avbildas, eller växlar mellan blad i 2D-ritningen som använder olika konfigurationer av den avbildade 3D-scenen (som då ändras).

                             Show drawing view of of sync indicators
                             Visar gråa ramar kring vyerna som behöver uppdateras. Kommer även fram på snittvyer om snittlinjen justeras.

                            • Change color of drawing items using styles that might be corrupt
                             Denna inställning ändrar färg till guld på element i 2D-ritningen som använder en potentiellt korrupt stil-inställning. Är detta vanligt bland dina ritningar rekommenderar vi att du tar kontakt med supporten och får hjälp att kontrollera om du har en korrupt inställning för t.ex. måttsättningstilen.

                            • Auto item bubble all linked instances
                             Med inställningen aktiv får man automatiskt pos-ballonger på alla länkade objekt vid högerklick, AutoCreate Item Bubbles på en 2D-ritningsvy. Med svensk ritningsstandard brukar man oftast endast sätta ut en pos-ballong per (lika) objekt. Stäng därför gärna av denna.

                            • PDF Generation

                             Use JPEG compression for images
                             Med inställningen aktiv blir bilderna hårt komprimerade vid PDF-export vilket ger en mindre filstorlek men så klart också sämre kvalité på bilderna i PDF-filen. Stäng av för bättre kvalité i dina PDF-filer i exporterade PDF-filer.

                             Create PDF content at 100% view scale
                             Justerar automatiskt skalan vid PDF-export för att optimera kvalitén på färglagda vyer och inlagda bilder.

                            • Section View

                             Hatch accuracy based on part facetting
                             Med inställningen aktiv (rekommenderas) får man skarpare kanter på snittade objekt i 2D-ritningens snittvyer. Vyerna använder Precise Mode om även vyn med snittlinjen använder den inställningen.

                            • BOM

                             New BOMs should use 3D scene's Default configuration
                             Med inställningen aktiv (rekommeneras) avbildar 2D-ritningens stycklista (BOM) direkt 3D-scenens standardkonfiguration. Med inställningen avstängd visas även suppressade objekt i stycklistan, men man kan också sätta ut pos-ballonger i vyer som inte avbildar samma konfiguration som stycklistan.

                            • DWG/DXF Export

                             Show warning dialog if target file exists
                             Vid DWG- och DXF-export kan man välja om man vill se en varning om man är på väg att skriva över en redan befintlig fil.

                            • Drawing Creation

                             Display standard view creation dialog when creating new drawing
                             Startar automatiskt dialogrutan för att skapa vyer, när en ny 2D-ritning öppnas.

                             Properties List

                             Här kan man lägga in egna egenskaper som sedan kan läggas till på parter och sammanställningar, som i sin tur kan visas i t.ex. 2D-ritningens stycklista eller ritningshuvud.

                              Color

                              Klicka på Informations I i bilden nedan för mer information om de olika inställningarna.

                              Set Color for

                              Under Color styrs grundfärgerna för många objekt i IRONCAD. T.ex Triballens färg aktiv och frisläppt, måttsättningstext eller nya parters standardfärger. Till exempel:

                              • New ACIS Part
                               styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder ACIS-kärnan som standard.

                              • New Parasolid Part
                               styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder Parasolid-kärnan som standard.

                              • Scene Background
                               Styr färgen för måttextens bakgrund, vilket vi rekommenderar vit istället för den grågrönaktiga standardfärgen, vilket ger bättre kontrast.
                              • SmartDimensions and Constraints
                               Styr färg för måttsättningen i 3D-scenen, vilket är en ljusgrön färg som standard. Vi rekommenderar istället svart för bättre kontrast.
                              • Triball
                               färgen på Triballen när den är aktiv och tar med sig den/de objekt som samtidigt är markerade. En mörkare blå färg ger bättre kontraster och är enklare att se, speciellt när man frisläpper med mellanslag.

                              Read-only Catalog 
                              Styr om man vill se en färgmarkering på katalogflikar (ICC-filer) som är skrivskyddade.

                              Show Tab Colors 
                              Visar den färg som satts via Read-only Catalog Tab Color samt Read-only Catalog Tab-text Color i listan ovanför. 

                              Show Lock Icon 
                              Visar ett låst eller öppet hänglås på katalogflikarna, baserat på om ICC-filen är skrivskyddad eller ej.

                              Show 2D SmartDimension Background 
                              Styr om man vill se en vit bakgrundsruta bakom mått-text i tvärsnittet (Sketch) i 3D-scenen.

                              • Set Color for

                               Under Color styrs grundfärgerna för många objekt i IRONCAD. T.ex Triballens färg aktiv och frisläppt, måttsättningstext eller nya parters standardfärger. Till exempel:

                               • New ACIS Part
                                styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder ACIS-kärnan som standard.

                               • New Parasolid Part
                                styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder Parasolid-kärnan som standard.

                               • Scene Background
                                Styr färgen för måttextens bakgrund, vilket vi rekommenderar vit istället för den grågrönaktiga standardfärgen, vilket ger bättre kontrast.
                               • SmartDimensions and Constraints
                                Styr färg för måttsättningen i 3D-scenen, vilket är en ljusgrön färg som standard. Vi rekommenderar istället svart för bättre kontrast.
                               • Triball
                                färgen på Triballen när den är aktiv och tar med sig den/de objekt som samtidigt är markerade. En mörkare blå färg ger bättre kontraster och är enklare att se, speciellt när man frisläpper med mellanslag.
                              • Read-only Catalog 
                               Styr om man vill se en färgmarkering på katalogflikar (ICC-filer) som är skrivskyddade.

                               Show Tab Colors 
                               Visar den färg som satts via Read-only Catalog Tab Color samt Read-only Catalog Tab-text Color i listan ovanför. 

                               Show Lock Icon 
                               Visar ett låst eller öppet hänglås på katalogflikarna, baserat på om ICC-filen är skrivskyddad eller ej.

                              • Show 2D SmartDimension Background 
                               Styr om man vill se en vit bakgrundsruta bakom mått-text i tvärsnittet (Sketch) i 3D-scenen.