KeyShot

IronCAD Design Collaboration Suite v2016 har en automatisk koppling till bildrenderingsprogrammet KeyShot 6, som utvecklas av det amerikanska företaget Luxion Inc.

 KeyShot 5 Splash Screen IronCAD Axle

Med KeyShot går det snabbt och enkelt att ta fram bildrenderingar från 3D-modeller. Kopplingen till IRONCAD gör att man via en knapptryckning överför modellen till KeyShot och där kan lägga på materialeffekter, texturer, bakgrundsteman och ljuseffekter. Bilden renderas fram i realtid, vilket gör att man snabbt ser effekten av den ändring man nyss gjorde!

Under fliken Add-ins i IRONCAD finns alternativ för att skicka över den öppna ics-filen till KeyShot, för att där rendera den. Tänk på att du måste spara filen i IRONCAD först för att knappen ska fungera.

Stödet för KeyShot 4 kom med IRONCAD v2014 och från IRONCAD v2015 kom också stöd för KeyShot 5 som i sin tur har nyheter kring animeringar och VR. Se denna video som beskriver hur det fungerar:

Se fler videos här: http://www.youtube.com/user/KeyShot3D
Ladda ned en testversion av den senaste versionen av KeyShot här: https://www.keyshot.com/try/

KSICIntegration

En vanlig fråga är om mer RAM eller GPU snabbar upp renderingstiderna, men det gör det inte enligt Luxion. KeyShot är helt knutet till CPU-kapaciteten för rendering av bilder. Mer RAM gör det dock enklare att hantera stora filer då programmet svarar bättre.

Solidmakarna är återförsäljare av KeyShot och kan erbjuda väldigt bra priser, kontakta oss för mer information.