KeyShot

IronCAD Design Collaboration Suite har en automatisk koppling till bildrenderingsprogrammet KeyShot, som utvecklas av det amerikanska företaget Luxion Inc.

 KeyShot 5 Splash Screen IronCAD Axle

Med KeyShot går det snabbt och enkelt att ta fram bildrenderingar från 3D-modeller. Kopplingen till IRONCAD gör att man via en knapptryckning överför modellen till KeyShot och där kan lägga på materialeffekter, texturer, bakgrundsteman och ljuseffekter. Bilden renderas fram i realtid, vilket gör att man snabbt ser effekten av den ändring man nyss gjorde!

Under fliken Add-ins i IRONCAD finns alternativ för att skicka över den öppna ics-filen till KeyShot, för att där rendera den. Tänk på att du måste spara filen i IRONCAD först för att knappen ska fungera.

Se videos här: http://www.youtube.com/user/KeyShot3D
Ladda ned en testversion av den senaste versionen av KeyShot här: https://www.keyshot.com/try/
Här hittar du en online-manual för KeyShot 8: https://luxion.atlassian.net/wiki/spaces/K8M/overview

KSICIntegration

En vanlig fråga är om mer RAM eller GPU snabbar upp renderingstiderna, men det gör det inte enligt Luxion. KeyShot är helt knutet till CPU-kapaciteten för rendering av bilder. Mer RAM gör det dock enklare att hantera stora filer.

KeyShot 8 stöds i IRONCAD 2018 PU1 via Service Pack #2.

Solidmakarna är återförsäljare av KeyShot, klicka här för mera info.