NY SUPPORTSIDA

Nu på fredag den 27:e mars är det tillslut dags att byta ut vår supporthemsida. Efter nästan 10 år i tjänst är det dags för den här sidan att gå i pension då vi har en helt ny supportsida under solidmakarna.se/ironcad-dcs-support/

Du behöver inte aktivt göra något utan kommer styras om per automatik när det är dags, men under en period kommer vi överföra vissa delar från denna sida till den nya och kanske kommer något att saknas under tiden. Hör gärna av dig till oss om det är något särskilt du saknar, men det viktigaste ska finnas redan från start.

Vår förhoppning och vårt mål är att kunna erbjuda en mer aktiv supportsida på sikt, med mer videomaterial och fler guider! Du ska alltid kunna hitta vad som är aktuellt och de senaste installationsfilerna så enkelt som möjligt.

NySupportsida

KeyShot

IronCAD Design Collaboration Suite har en automatisk koppling till bildrenderingsprogrammet KeyShot, som utvecklas av det amerikanska företaget Luxion Inc.

 KeyShot 5 Splash Screen IronCAD Axle

Med KeyShot går det snabbt och enkelt att ta fram bildrenderingar från 3D-modeller. Kopplingen till IRONCAD gör att man via en knapptryckning överför modellen till KeyShot och där kan lägga på materialeffekter, texturer, bakgrundsteman och ljuseffekter. Bilden renderas fram i realtid, vilket gör att man snabbt ser effekten av den ändring man nyss gjorde!

Under fliken Add-ins i IRONCAD finns alternativ för att skicka över den öppna ics-filen till KeyShot, för att där rendera den. Tänk på att du måste spara filen i IRONCAD först för att knappen ska fungera.

Se videos här: http://www.youtube.com/user/KeyShot3D
Ladda ned en testversion av den senaste versionen av KeyShot här: https://www.keyshot.com/try/
Här hittar du en online-manual för KeyShot 8: https://luxion.atlassian.net/wiki/spaces/K8M/overview

KSICIntegration

En vanlig fråga är om mer RAM eller GPU snabbar upp renderingstiderna, men det gör det inte enligt Luxion. KeyShot är helt knutet till CPU-kapaciteten för rendering av bilder. Mer RAM gör det dock enklare att hantera stora filer.

KeyShot 8 stöds i IRONCAD 2018 PU1 via Service Pack #2.

Solidmakarna är återförsäljare av KeyShot, klicka här för mera info.