NY SUPPORTSIDA

Nu på fredag den 27:e mars är det tillslut dags att byta ut vår supporthemsida. Efter nästan 10 år i tjänst är det dags för den här sidan att gå i pension då vi har en helt ny supportsida under solidmakarna.se/ironcad-dcs-support/

Du behöver inte aktivt göra något utan kommer styras om per automatik när det är dags, men under en period kommer vi överföra vissa delar från denna sida till den nya och kanske kommer något att saknas under tiden. Hör gärna av dig till oss om det är något särskilt du saknar, men det viktigaste ska finnas redan från start.

Vår förhoppning och vårt mål är att kunna erbjuda en mer aktiv supportsida på sikt, med mer videomaterial och fler guider! Du ska alltid kunna hitta vad som är aktuellt och de senaste installationsfilerna så enkelt som möjligt.

NySupportsida

Svensk standardanpassning av IronCAD Design Collaboration Suite

Med svensk standardanpassning menas inte att programmet översatts till svenska, det är enbart alternativa mallar som t.ex. ISO-standard 2D-ritningsmallar med svenskt ritningshuvud, stycklistor, metrisk svensk plåttabell och justerade kataloger samt ytterligare tillägg av bildtexturer till texturmappen och en mängd extra nya kataloger som man kan öppna manuellt i IRONCAD.

Version 2020

Klicka på bilden ovan för att ladda ned Svensk Standardanpassning för v2020. (306 MB, rev:191204)

Klicka här för manuell Svensk Standardanpassning v2020

Version 2019

Klicka på bilden ovan för att ladda ned Svensk Standardanpassning för v2019. (660 MB, rev:190123)

Klicka här för manuell Svensk Standardanpassning v2019

Version 2018

32-bit: levereras ej (det finns ingen 32-bit version av IRONCAD v2018)
64-bit: www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/2018_SWECustomization.exe (637 MB, rev:180222)

Manuell Svensk Standardanpassning v2018

Version 2017

Version 2016

Version 2015

32-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2015/2015_SWECustomizationX32.exe  (370 MB, rev:150119)
64-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2015/2015_SWECustomizationX64.exe  (370 MB, rev:150119)

Manuell Svensk Standardanpassning av v2015

Version 2014

32-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2014/2014_SWECustomizationX32_R2.exe (367 MB, rev:140827)
64-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2014/2014_SWECustomizationX64_R2.exe (367 MB, rev:140827)

Denna installationsfil innehåller ICD, ICS, ICB, TPL och SHX-filer samt extra kataloger och bildtexturer. Den justerar också några standardinställningar i programmet som t.ex. storlek på text i 3D m.m.

Installationsproblem (rättighetsproblem) ska vara avhjälpta i R2 som släpptes 2014-08-27.

Manuell Svensk Standardanpassning av v2014

Version 2013

32bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2013/2013PU1_SWECustomizationX32.exe  (229 MB)
64-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2013/2013PU1_SWECustomizationX64.exe  (229 MB)

Denna installationsfil innehåller ICD, ICS, ICB, TPL och SHX-filer samt extra kataloger och bildtexturer. Den justerar också några standardinställningar i programmet som t.ex. storlek på text i 3D.

Version 2013 (utan uppdateringar installerade)

32-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2013/2013PU1_SWECustomizationX32.exe  (229 MB)
64-bit: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2013/2013PU1_SWECustomizationX64.exe  (229 MB)

Det följer inte med några extra kataloger eller bildtexturer med denna installationsfil, det är enbart ICD, ICS, ICB, TPL samt SHX-filer. Den justerar också några standardinställningar i programmet som t.ex. storlek på text i 3D.

Version 2012 PU2

Det finns ingen "ren" installationsfil för v2012, istället kan man ladda ned och packa upp enskilda ZIP-filer och ersätta/komplettera original-mappar och -filer.

ICD-mallar (2D-mallar): http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/2D-mallar_2012_ICD.zip

Packas upp till mappen (töm den gärna först):
C:\Program Files\IronCAD\2012\AppData\en-us\Template\Drawing\ISO

BOM-mallar (stycklistor): http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/2D-mallar_2012_BOM.zip

Packas upp till mappen (töm den gärna först):
C:\Program Files\IronCAD\2012\AppData\en-us\Template\BOM\General

ICS-övningsmallar (3D-filer): http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/3D-mallar_Tutorials.zip

Packas upp till mappen:
C:\Program Files\IronCAD\2012\AppData\en-us\Template\Scene

TPL-mallar (CAXA 2D-mallar): http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/CAXA-mallar_v2012.zip

Packas upp till mappen (töm den gärna först):
C:\Program Files\IronCAD\2012\bin\CAXADraft\Template\en-US

SHX-fonter: http://www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2012/CAXA_SHX-Fonts.zip

Packas upp till mappen:
C:\Program Files\IronCAD\2012\bin\CAXADraft\Font