NY SUPPORTSIDA

Nu på fredag den 27:e mars är det tillslut dags att byta ut vår supporthemsida. Efter nästan 10 år i tjänst är det dags för den här sidan att gå i pension då vi har en helt ny supportsida under solidmakarna.se/ironcad-dcs-support/

Du behöver inte aktivt göra något utan kommer styras om per automatik när det är dags, men under en period kommer vi överföra vissa delar från denna sida till den nya och kanske kommer något att saknas under tiden. Hör gärna av dig till oss om det är något särskilt du saknar, men det viktigaste ska finnas redan från start.

Vår förhoppning och vårt mål är att kunna erbjuda en mer aktiv supportsida på sikt, med mer videomaterial och fler guider! Du ska alltid kunna hitta vad som är aktuellt och de senaste installationsfilerna så enkelt som möjligt.

NySupportsida

IronPRO XT

- Tillägg för IRONCAD med mängder av verktyg och bra funktioner.

 • IronPRO XT

  IronPRO XT är ett tillägg från den Italienska IronCAD Gold Partnern Fronema S.R.L,
  som även tagit fram tillägg för inredning och kretskort etc.


  portfolio01

   

  Kataloger med standardkomponenter och verktyg
  Tillägget visas främst som ett antal kataloger i 3D-scenen med metriska standardkomponenter så som skruvar, muttrar, balkar, låsringar, o-ringar m.fl. och många användbara verktyg för att t.ex. skapa stycklistor i 3D-scenen, hantera externt länkade filer, kontrollera och byta solidkärna på parter i 3D-scenen och mycket mer.

  Fristående verktyg - batch-utskrift, import/export
  Det finns även ett antal fristående program via IronPRO XT som körs utanför IRONCAD (via Windows Startmeny) för batch-utskrift, -import, export, m.fl för att snabbt kunna få ut 2D-ritningar eller 3D-modeller från eller till IRONCAD på ett smidigt sätt.

  I 2D-ritningen finns även det viktiga verktyget Edit TitleBlock som medger snabb uppdatering av ritningshuvudet från 3D-scenen. Det är enkelt att själv ställa i ordning de textrutor som ska hanteras av verktyget - precis så som man vill ha de

  Utökad funktionalitet med aktivt supportavtal
  Med ett aktivt IRONCAD-serviceavtal får du tillgång till utökade funktioner, via en licensfil som finns tillänglig här om du loggar in eller via mejl från vår support. Utan serviceavtal fungerar ändå många grundläggande delar av tillägget. De flesta av verktygen kräver dock att licensfilen finns tillgänglig för att fungera helt eller delvis.

 • Ladda ner IronPRO XT

  Här laddar du ner den senaste versionen av IronPRO XT.

  Fungerar med följande versioner av IronCAD Design Collaboration Suite:
  version 2020 (v22)
  version 2019 PU1 (v21)
  version 2018 PU1 (v20)
  version 2017 PU1 (v19)
  version 2016 PU1 (v18)
  version 2015 PU1 (v17)

  .............................................

  Ladda ner 32-bitars IronPRO XT

  OBS! Version 19.00.04 är den senaste och sista 32-bitars versionen av IronPRO XT som finns tillgänglig. IronCAD v2018 (v20) kommer inte att levereras i en 32-bitars version och detsamma gäller då IronPRO XT.

  Här laddar du ner den senaste 32-bitars versionen av IronPRO XT:

  32bitv19.00.04

  Fungerar med följande versioner av IronCAD Design Collaboration Suite:
  version 2017 PU1 (v19)
  version 2016 PU1 (v18)
  version 2015 PU1 (v17)

  .............................................


   

  Installera IronPRO XT

  Stäng IRONCAD innan du startar installationen och följ därefter installationsguiden på skärmen tills installationen är klar.

  Installation på dator utan internet - klicka här

  Vid installation på en dator som inte är ansluten till internet krävs att man manuellt installerar Windows-systemet .NET Framework 4.5 innan man installerar IronPRO XT. .NET Framework 4.5 laddas ned här. Flytta sedan installationsfilen till datorn via t.ex. ett USB-minne och installera .Net Framework 4.5 innan du går vidare och installerar IronPRO XT.

  Kontrollera installation
  När installationen är klar kan du starta IRONCAD. 
  Kontrollera att de tre primära IronPRO XT-katalogerna är öppnade: 
  IronPROXT Mech.icc,  IronPROXT Tools.icc,   IronPROXT Utils.icc

  Om katalogerna inte är öppnade, öppna dem via Ribbon-fliken Common, undergruppen Catalogs, knappen Open i IRONCAD.
  Bläddra till mappen:  C:\Program Files\IronCAD\IronPROXT\Catalogs

   

   

 • Licensfil?

  Från version 2019 kommer vi att leverera licensfilen till varje företags kontaktperson i samband med release av ny version samt uppgradering av supportavtal.
  Om du är inloggad på denna sida finns den senaste licensfilen för IronPRO XT (version 2018 och äldre) under menyn Aktivera här rakt ovanför. 

  Supportavtal
  Licensfilen för IronPRO XT är enbart tillgänglig för dig med ett aktivt serviceavtal med Solidmakarna. Programmet fungerar även utan licensfil, men avsevärt förenklat. Enbart grundfunktioner i katalogen IronPRO XT Mech fungerar, exempelvis skruvar, muttrar och balkar. Men även de är något nedstrypta, då man inte kan redigera stycklisteinformationen direkt i verktygsfönstret. Alla parter man skapar med en licensfil fungerar även utan licensfil, men vissa egenskaper kan vara låsta.

  Med och utan licensfil
  Bilderna visar verktyget Steel (balkar) med och utan licensfilen aktiv.
  Som du ser kan man fortfarande välja balktyp, material och längd utan licensfil. Men man har inte åtkomst till t.ex. kap i ändarna, automatiska fästpunkter eller åtkomst till BOM-information direkt i verktygsfönstret.

   

  Med licensfil:

  Utan licensfil:

 • Utbildningsmaterial
  Vi har tagit fram detta utbildningsmaterial med genomgång och översikt av de flesta verktygen och hur de fungerar:

  Övningskatalog

  Hole 1/2

  Hole 2/2

  Fasteners 1/2

  Fasteners 2/2

  Fasteners Assy

  Steels 1/3

  Steels 2/3

  Steels 3/3

  Steels, Trim + Extend

  Steels, Detach + Reattach

  Custom Steels 1/2

  Custom Steels 2/2

  Shaft, Grooves, Bearings 1/3

  Shaft, Seegers, Holder Rings 2/3

  Shaft, Shaft Key, Orings 3/3

  Split & Join Intellishapes

  Selection To Configuration

  Hide Elements

  Hantera BOM-egenskaper på parter och smst

  Suppress Manager

  3D-stycklista i 3D-scenen

  Code Generator, dynamiska partnamn

  Nummergenerator 1/2

  Nummergenerator 2/2

   

   

   

   

 • IronPRO XT versionshistorik

  I länken nedan visas alla nya funktioner och ändringar som genomförts i tillägget IronPRO XT under de senaste åren:
  Versionshistorik

 • Egna inställningar för IronPRO XT
  Gå till denna länk: Guider och informationsblad
  Klicka på IronPRO XT i menyn för information om hur du kan anpassa programmet.