ShrinkWrap
ShrinkWrap

Med verktyget ShrinkWrap, som introducerades i version 2018, kan man på ett snabbt och enkelt sätt skapa förenklade varianter av parter och sammanställningar där man vill undvika att dela med sig av "för mycket" information.

Anledningen kan vara dels att få ner filstorleken för att återanvända i sina egna sammanställningar (som referenser), men även för att förhindra att man ger bort information som är hemlig eller ointressant för mottagaren av 3D-modellen.

Den förenklade varianten sparas i en egen 3D ICS-fil och kan antingen länkas in i en sammanställning eller exporteras till valfritt 3D-format, t.ex. STEP (*.stp) eller Parasolid (*.x_t).