NY SUPPORTSIDA

Nu på fredag den 27:e mars är det tillslut dags att byta ut vår supporthemsida. Efter nästan 10 år i tjänst är det dags för den här sidan att gå i pension då vi har en helt ny supportsida under solidmakarna.se/ironcad-dcs-support/

Du behöver inte aktivt göra något utan kommer styras om per automatik när det är dags, men under en period kommer vi överföra vissa delar från denna sida till den nya och kanske kommer något att saknas under tiden. Hör gärna av dig till oss om det är något särskilt du saknar, men det viktigaste ska finnas redan från start.

Vår förhoppning och vårt mål är att kunna erbjuda en mer aktiv supportsida på sikt, med mer videomaterial och fler guider! Du ska alltid kunna hitta vad som är aktuellt och de senaste installationsfilerna så enkelt som möjligt.

NySupportsida

Enkel kom-igång-guide med IRONCAD DCS

(Klicka på en bild för att göra den större.)  

1. Welcome

1. Welcome

När programmet (IRONCAD) startats möts du av denna välkomst-dialogruta.
Klicka på 3D Scene för att skapa en ny 3D-scen.

2. New Scene

2. New Scene

I nästa dialogruta kan du direkt välja OK 
(välj annars vilken 3D-scenmall (med bl.a. olika bakgrundsfärger) som du vill använda).

3. Block

3. Block

Ett nytt 3D-dokument har nu öppnats och du kan testa att dra ut t.ex. formen Block från katalogen Shapes på höger sida av programmet. Använd vänster musknapp, håll ned musknappen på ikonen och dra ut den i den blåa bakgrunden. Släpp någonstans i bakgrunden.

4.Parter

4.Parter

När t.ex. formen Block släppts från katalogen ut i rymden i 3D-scenen skapas en ny part. Varje part som skapas visas också med en blå ikon i trädet på vänster sida i IRONCAD.

 

5. Markera part

5. Markera part

För varje (vänster) klick som man klickar på en modell, stegar programmet ned en nivå; part-form osv tills man slutligen kommer ner till yta/kant/punkt, där det sedan börjar om igen från topp-nivån; part-form-yta-part-form-yta osv.

Första klicket, med blåa kantlinjer, indikerar att en part har markerats. En part innehåller en eller flera former, samt övrig detalj-information som Artikelnr, Beskrivning, Material, Vikt m.m. Här styrs också vilken färg en modell har.

6. Markera feature

6. Markera feature

Därefter kommer formnivån eller feature, som även kallas för Intellishape i IRONCAD, med en fylld gul form, gula kantlinjer samt röda handtag. Jämför gärna med ikonen för motsvarande markering i historieträdet. Formen styr dimensionerna och därmed formen på en del av en part (eller hela parten).

7. Markera yta/kant/punkt

7. Markera yta/kant/punkt

Sista nivån är yta/kant/punkt som visas med en ljusgrön färg. Den visas dock inte med en ikon i historieträdet. Även en yta kan innehålla en egen färg eller textur.

8. Assembly

8. Assembly

Markerar man flera parter kan man högerklicka på en av dem och välja Assemble, vilket skapar en sammanställning/gruppering av parterna. Detta påverkar även strukturen i historieträdet samt nivåerna när man klickar i 3D-scenen. Det tillkommer nu ytterligare ett klick vid markering i 3D-scenen; smst-part-form-yta-smst-part-form-yta osv.
Bra att veta när man modellerar i IRONCAD

Vy/kamera-hantering
- Tryck ned scrollhjulet (mittenknappen) för att rotera modellerna i 3D-scenen.
Håll ned knappen och flytta muspekaren.
- Dubbelklicka med scrollhjulet (mittenknappen) på musen för att "nollställa" zoomningen i grafiken. Använd gärna kameraverktygen i höger nederkant av programmet.
- Kombinera scrollhjulet med tangentbordets [Ctrl] eller [Shift] för att zooma och panorera i 3D-scenen.

Historieträdet (Scene)
I historieträdet på vänster sida (markera fliken Scene nere i botten till vänster) kommer de modeller som du skapar att visas. Klicka en extra gång på namnet i trädet (och vänta någon tiondels sekund) för att ändra namnet. Färgen på ikonen i historieträdet motsvarar kantlinjerna på det som är markerat i 3D-scenen; blå för part, gul/röd för feature.

Part eller feature
Släpper du en form från katalogen Shapes på ett befintligt objekt blir det automatiskt en del (feature) av det objektet (part). Släpper du i rymden blir det automatiskt en ny part.

HklickDrop

Dra och släpp med höger musknapp från en katalog för att kunna välja om det du släpper ska bli en del (feature) av objektet du släpper på 
(Drop As Intellishape Feature) eller en ny fristående part (Drop as Part).
Ett snabbt och smidigt sätt att t.ex. skapa en ny axel i centrum av ett befintligt hål är att hålla ned [Shift] och dra och släppa en Cylinder-shape med höger musknapp och släppa på hålets cylindriska kant (en cirkel som lyser grönt). Välj Drop as Part i menyn som kommer upp.

Sizebox-handtag används för formändring
-Klicka ytterligare en gång på modellen för att få fram röda s.k. "Sizebox"-handtag som används för att formändra en modell. Måtten för modellen visas direkt när du drar med vänster musknapp på ett handtag (relativt motsatt sida). Måttet lyser upp och kan justeras med siffrorna på tangentbordet, verkställ med [Enter].

-Håll knappen [Shift] nedtryckt på tangentbordet för att med vänster musknapp dra och "snappa" handtag mot andra kanter/ytor/punkter i 3D-scenen. Du kan även markera flera former (Block, H Block, Cylinder, H Cylinder osv) genom att hålla ned [Shift] och sedan dra i en av de synliga runda röda Sizebox-handtagen för att samtidigt ändra form i en viss riktning på flera former samtidigt.

- Håll knappen [Ctrl] nedtryck för att med vänster musknapp kunna markera flera runda röda handtag samtidigt och t.ex. justera bredden på ett block symmetriskt kring mitten. Släpp [Ctrl] innan du drar i ett av de markerade handtagen, annars "studsar" måttet/handtaget med jämna förinställda steg istället för helt fritt.

- Via högerklick på ett runt rött Sizebox-handtag kan du få fram olika snap-alternativ samt direkt ändra formen (Edit Sizebox...) på modellen i flera riktningar på en gång.

Triballen
Markera ett (eller flera) objekt och tryck ned [F10] eller knappen [Q] för att starta verktyget 
Triball - IRONCAD's unika verktyg för att bl.a. flytta och kopiera objekt i 3D-rymden. 
Bemästra verktyget TriBall (pdf)

Videomaterial från vårt grundutbildningsmaterial som visar hur Triballen fungerar;
Triball-grunderna
Triball-övning 1
Triball-övning 2

För att bli duktig med IRONCAD är det också väldigt viktigt att man lär sig behärska Triballen!

Assembly/Sammanställning
Högerklicka och välj Assemble för att gruppera flera parter tillsammans i en sammanställning. I IRONCAD jobbar man faktiskt alltid i en sammanställning, även om filen bara innehåller 1 st part eftersom det bara finns 1 filformat för 3D (*.ics). En ics-fil kan innehålla en enda eller flera hundratals och tusentals parter och sammanställningar, det spelar ingen roll!

Högerklicka på en sammanställning (Assembly) och välj Disassemble för att bryta upp innehållet i sammanställningen i enskilda delar. De hamnar alltid sist i trädet. En ny sammanställning hamnar alltid sist i trädet, liksom nya parter eller importerade filer - dra ikonen med vänster musknapp för att positionera om ikonen i trädet.

Man kan spara ut enskilda markerade parter och sammanställningar till egna filer (för att t.ex. återanvända i andra 3D-filer eller för att avbilda i en 2D-ritning) via fliken Assembly, knappen Save as Part/Assembly som ligger i ikongruppen Operations.

Egna kataloger
Nya kataloger skapas via fliken Common, knappen New som ligger i ikongruppen Catalogs.

Dra och släpp en ikon från trädet eller en markerad modell i 3D-scenen med vänster musknapp till en katalog för att spara den där.
För att spara en katalog som en fil; gå till fliken Common, använd knappen Save (till höger om knappen New) under ikongruppen Catalogs.

Import
IRONCAD är väldigt bra på att hantera andra filformat än sitt eget.

För att importera filer från andra 3D CAD-system finns knappen Import Part under fliken Assembly.

IRONCAD importerar t.ex. filer i de vanliga neutralformaten STEP (*.stp), Parasolid (*.x_t) och ACIS (*.sat). Men med ett särskilt importfilter som heter IC TRANS, kan det även importera filer direkt från de flesta andra 3D CAD-system.

Export

För att exportera ut din modell till ett annat 3D CAD-format, gå till fliken Assembly och klicka på ikonen Export Part. Om din 3D-scen består av fler än en part blir det automatiskt en sammanställning som exporteras, dock fortfarande till en enda fil.

 

Objektbaserat
IRONCAD är från början skriven för Windows och är helt "objektbaserat". Det innebär bl.a. att alla objekt i programmet har en egen högerklicksmeny med alternativ unika för just det som är markerat. Se t.ex. skillnaden mellan en parts högerklicksmeny (blåa kantlinjer) och en features högerklicksmeny

Lär dig mer

Gå gärna någon av våra grundutbildningar som hålls på vårt kontor i Stockholm eller på andra ställen runtom i Sverige/Norden.
Följ någon av våra filmer på Youtube för att lära dig mer.