IRONCAD (DCS) 2016 - Komplett installation

Den här paket-installationen innehåller: 

  • IRONCAD 2016 (DCS)
  • Svensk standardanpassning
  • IronPROXT 2016

Installation via nedladdning

Ladda ner Zip-filen:
IC2016-Komplett installation

Packa upp zip-filen på ditt Skrivbord och kör filen setup.exe i mappen IRONCAD2016.

 

USB Kinetic small

Installation via USB-minne

Detta USB-minne skickas ut till alla användare med ett aktivt supportavtal.
Om du inte fått något USB-minne, kontakta Solidmakarna.

När USB-minnet har pluggats i din dator kan du köra programmet setup.exe (om det inte startar automatiskt) som ligger i rooten av USB-minnet filstruktur.

 

 

Följ därefter dessa instruktioner:

Leta fram och kör filen setup.exe på USB-minnet.

USB drive Content


Gå vidare i installationen tills du kommer till fliken Alternativ.

Här ska de fem första komponenterna markeras (om du har NURBS-programmet Rhino kan du även installera tillägget IronCAD-Rhino Integration, annars låt det vara).

Klicka sedan på knappen Install.

v2016 komponenter

För Produktalternativ behöver enbart 3D PMI ändras till ISO.

Klicka sedan OK.

v2016 alternativ

Det sista steget är att installera vår Svenska Standardanpassning, vilken startas automatiskt i slutet av installationen.

Gå vidare med Next tills installationen är klar.

v2016 SvenskStandardanpassning

Nu är installationen klar!

Nästa steg är att aktivera licensen eller registrera för en 30 dagars trial

Aktivera licens
Registrera för 30 dagars trial