Manuell Svensk Standardanpassning av v2019

Spara ned zip-filen och packa upp till den mapp som är beskriven med en fet stil i respektive fall här nedanför.

ICD-, ICB- och ICS-mallar

Gå till mappen: 
C:\Program Files\IronCAD\2019\AppData\en-us\Template

Ersätt 2D ICD-mallar genom att ta bort mappen \Drawing och zippa upp denna zip-fil:
https://www.dropbox.com/s/tbptnraxr3ochpn/v2019_ICD-Drawing.zip?dl=1

Ersätt 2D ICB-mallar (BOM/stycklistor) genom att ta bort mappen \BOM och zippa upp denna zip-fil:
https://www.dropbox.com/s/c7vhzp6i1dk80a6/v2019_ICB-BOM.zip?dl=1

Ersätt 3D ICS metriska grundmallar (3D-filer) genom att ta bort mappen \Scene och zippa upp denna zip-fil:
https://www.dropbox.com/s/ljmzdmhl6ovbhd6/v2019_ICS-Scene.zip?dl=1

 

Efter att de tre zip-filerna packats upp ska det se ut så här i Utforskaren:

CAXA-mallar

TPL-mallar (CAXA 2D-mallar):

Gå till mappen: C:\Program Files\IronCAD\2019\bin\CAXADraft\Template\en-US
Ersätt CAXA-mallarna genom att ta bort mappen \ISO och zippa upp denna zip-fil:
https://www.dropbox.com/s/xdewg5uohzjbu7p/v2019_CAXA_TPL-ISO.zip?dl=1

 

SHX-fonter (lägger till fler textfont-filer):

Gå till mappen: C:\Program Files\IronCAD\2019\bin\CAXADraft\Font
Lägg till fler fonter genom att zippa upp denna zip-fil:
https://www.dropbox.com/s/zqandjskkp8hz6y/CAXA_SHX-Fonts.zip?dl=1
Välj att ersätta befintliga filer.

 

Plåttabeller

Stocktbl.txt och Tooltbl.txt:

Gå till mappen: %localappdata%\IronCAD\IRONCAD\21.0\en-us\SheetMetal
Byt till svensk metrisk plåttabell genom att zippa upp denna zip-fil:
https://www.dropbox.com/s/4r02adpnqtd4mvv/v2019_SheetMetal.zip?dl=1
Välj att ersätta befintliga filer.


Kataloger

Starter (12,1 MB)

Starter ICC 2019

Gå till mappen: C:\Program Files\IronCAD\2019\AppData\en-us\Catalogs\Scene
Ersätt den befintliga katalogen genom att zippa upp denna zip-fil:
https://www.dropbox.com/s/o7oc7bqoxyevxw7/Starter.icc?dl=1
Välj att ersätta den befintliga filen.

 

IRONCAD Options

Du kan också gå igenom IRONCAD Options för att ändra till våra rekommenderade inställningar för IRONCAD.

Här kan du även ladda ned en Windows Registernyckel-modifiering, som gör de inställningar som vi generellt rekommenderar.

Current User Settings: https://www.dropbox.com/s/rjnig6tfkvuyo0d/v2019_CUS.reg?dl=1

Dubbelklicka på registerfilen, efter nedladdning, för att köra den och därigenom ersätta standardinställningarna med våra rekommenderade inställningar.
OBS! Stäng IRONCAD innan du kör REG-filen.