Manuell Svensk Standardanpassning av v2018

Spara ned zip-filen och packa upp till den mapp som är beskriven med en fet stil i respektive fall här nedanför.

ICS-, ICD- och ICB-mallar

Gå till mappen: 
C:\Program Files\IronCAD\2018\AppData\en-us\Template

För nya 2D-ritningsmallar, ta bort mappen \Drawing och zippa istället upp denna zip-fil där (under mappen \Template):

ICD-mallar (2D-mallar): www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/v2018_ICD_Drawing.zip

 

För nya stycklistemallar, ta bort mappen \BOM och zippa istället upp denna zip-fil där(under mappen \Template):

ICB-mallar (BOM/stycklistor): www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/v2018_ICB_BOM.zip

 

För nya 3D-scenmallar, ta bort mappen \Scene och zippa istället upp denna zip-fil där (under mappen \Template):

ICS metriska grundmallar (3D-filer): www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/v2018_ICS_Scene.zip

 

CAXA-mallar

Packas upp till mappen (töm den gärna först):
C:\Program Files\IronCAD\2018\bin\CAXADraft\Template\en-US\ISO

SHX-fonter: (lägger till fler textfont-filer) www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/CAXA_SHX-Fonts.zip

Packas upp till mappen:
C:\Program Files\IronCAD\2018\bin\CAXADraft\Font
Välj att ersätta befintliga filer.

 

Plåttabeller

Stocktbl.txt och Tooltbl.txt: www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/v2018-SheetMetalTables.zip

Packas upp till mappen:
%localappdata%\IronCAD\IRONCAD\20.0\en-us\SheetMetal
Välj att ersätta befintliga filer.


Kataloger

Starter (7,63 MB)

www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/Starter.icc

Spara ned till mappen:
C:\Program Files\IronCAD\2018\AppData\en-us\Catalogs\Scene
Välj att ersätta den befintliga filen.

 

IRONCAD Options

Du kan också gå igenom IRONCAD Options för att ändra till våra rekommenderade inställningar för IRONCAD.

Här kan du även ladda ned en Windows Registernyckel-modifiering, som gör de inställningar som vi generellt rekommenderar.

Current User Settings: www.ironcadsupport.se/filer/mallar/v2018/v2018_CUS.TXT

SaveLinkAs

Högerklicka på länken och välj att spara ned filen till din dator (annars öppnas den direkt i webbläsaren som en textfil).
Byt namn på filändelsen från *TXT till *REG och dubbelklicka sedan på registerfilen för att köra den.
OBS! Stäng IRONCAD innan du kör REG-filen.